Tarifs

Centralizētajā siltumapgādē saražoto siltumenerģiju lietotājiem piegādā, izmantojot siltuma pārvades sistēmu, un siltuma ražotājs piegādi veic līdz ēkai, piemēram, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, biroja ēkai vai kādai sabiedriskai būvei. Siltumenerģiju ēkas individuālajā siltuma punktā izmanto divos veidos- apkures nodrošināšanai un karstā ūdens sagatavošanai.

Maksājums par siltumenerģiju veidojas, kopējai ēkai piegādāto siltumenerģijas daudzumu reizinot ar tarifu, kāds ir noteikts konkrētajam siltuma ražotājam. Tarifi ir noteikti eiro par megavatstundu un tiek norādīts bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis siltumenerģijai juridiskām personām ir noteikts 21% apmērā.

Individuālajā rēķinā klientam norāda aprēķināto maksu par apkuri un karsto ūdeni.

Tarifu, kuram atbilstoši aprēķina ēkas kopējo maksu par siltumenerģiju, izvērtē un apstiprina regulators. Siltumenerģijas tarifā tiek ietvertas ražošanas un piegādes izmaksas. Lielākās izmaksu pozīcijas veido kurināmais, elektroenerģijas izmaksas, iekārtu uzturēšana un nolietojums, darba algas u.c. Pievienotās vērtības nodoklis tarifos netiek iekļauts!

Tarifu izvērtēšana ir atklāts process, kurā regulators aicina iesaistīties arī iedzīvotājus.

Ja siltumenerģijas ražošanā izmanto kurināmo, kura izmaksas uz noteikto laika periodu ir fiksētas, piemēram, tikai šķeldu ar konkrētu cenu no šķeldas piegādātāja visai apkures sezonai, tad arī siltumenerģijas tarifi ir fiksēti.

Gāzes tarifi ir noteikti tabulas veidā un tiek piemēroti atkarībā no naftas produktu cenu svārstībām biržā.

To, cik liela būs maksa par siltumenerģiju, nosaka ēkā patērētās siltumenerģijas apjoms.

Mājsaimniecībās pastāv iespēja samazināt savu siltumenerģijas patēriņu un līdz ar to – maksājumu par siltumu. Viena no biežāk izmantotajām iespējām ir vienoties ar savu namu pārvaldītāju, lai mājoklim tiktu uzstādīta efektīva siltumpatēriņa regulācija. Piemēram, samazinot temperatūru telpās par 1 grādu, kad tās netiek izmantotas, rēķinu var samazināt par vidēji pieciem procentiem.

Siltumenerģijas patēriņu var ievērojami samazināt, veicot ēkas siltināšanas pasākumus. Atgādinām, ka kvalitatīva ēkas termoizolācija siltuma patēriņu var samazināt vidēji par 35-50 %.

Siltumenerģijas tarifs Jelgavā

Fortum Jelgava siltumenerģijas tarifi