Tehniskie noteikumi

Tehniskos noteikumus var pieprasīt un saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona, iesniedzot pilnvaru.

Tehniskajos noteikumos tiek iekļauta visa informācija, kas nepieciešama siltumtīklu būvniecības projekta izstrādei un objekta siltumapgādes nodrošināšanai. Tehniskos noteikumus var saņemt "Fortum" Tehniskajā daļā, Jelgavā, Pasta ielā 47, 4.stāvā.

Lūdzu, aizpildiet Iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai. Iesniegumu varat aizpildīt elektroniski, vai izdrukāt un aizpildīt to rokrakstā.

Iesniegumam jāpievieno objekta izvietojuma plāns (topogrāfija), zemes gabala robežu plāns u.c.

Aizpildīto iesniegumu un nepieciešamos dokumentus, lūdzu, sūtiet uz fortum.jelgava@fortum.com ar norādi „Tehniskajai daļai”, vai nogādājiet SIA "Fortum Jelgava" Tehniskajā daļā - Pasta ielā 47, Jelgavā (4.stāvā).