Līgums juridiskajiem klientiem

Ar dzīvokļa vai nedzīvojamo telpu īpašnieku vai nomnieku – juridisku personu – SIA „Fortum Jelgava” slēdz atsevišķu līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu.

Līgumu var noslēgt SIA „Fortum Jelgava” Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Pasta ielā 47, iesniedzot sekojošus dokumentus:

  • Iesniegumu līguma noslēgšanai (norādot līguma slēdzēju; juridisko adresi; objekta adresi; līguma priekšmetu – apkure, karstais ūdens; līguma sākuma termiņu; bankas rekvizītus, pilnvaroto personu);

  • Īpašumu tiesības apstiprinošu dokumentu kopiju;

  • Komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

  • PVN maksātāja reģistrācijas apliecību;

  • Personu apliecinošu dokumentu uzņēmuma pārstāvim;

  • Tehniskos datus par apsildāmo objektu: platība, būvtilpums, karstā ūdens patērētāju skaits utt. (informācija no inventarizācijas lietas, tās kopija);

Norēķinus par dzīvokļos patērēto siltumenerģiju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki veic patstāvīgi ar siltumenerģijas piegādātāju SIA „Fortum Jelgava” bez mājas pārvaldnieka starpniecības.