Centralizētā siltumapgāde

Centralizētājā siltumapgādē siltums tiek ražots no ekonomiski visizdevīgākā kurināmā. Siltuma ražošana notiek kombinētā siltuma un elektrības ražošanas ciklā, ko sauc par koģenerāciju.

CO2 izmešu samazināšana ir viens no galvenajiem iemesliem kombinētā siltuma un elektrības ražošanas izvēlei.

Koģenerācija ir viena no efektīvākajām siltuma ražošanas metodēm, jo tiek izmantota gandrīz 90% kurināmā enerģijas. Koģenerācija rada apmēram 30% mazāk CO2 izmešu, salīdzinot, ja siltums un elektrība tiktu ražoti atsevišķi.