Iesniegumi

"Fortum" ir atbildīgs uzņēmums, kas īpašu vērību velta labai klientu apkalpošanai.

Lai vienkāršotu uzņēmuma un klientu saziņu, esam izveidojuši iesniegumu formas, kuras palīdzēs klientam vienkāršāk pieteikt pakalpojuma nepieciešamību, vai saņemt atzinumu saistībā ar "Fortum" sniegtajiem pakalpojumiem.

Mēs, protams, pieņemam arī klientu brīvā formā rakstītus iesniegumus, bet gatavās iesniegumu formas vienkāršos klientam iespēju noformulēt vajadzīgo prasību.

Lai sniegtu Jums labāku servisu, piedāvājam iesniegumu un pieteikumu veidus, kurus jāaizpilda un parakstītus jāsūta uz elektronisko adresi: fortum.jelgava@fortum.com

Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai

Iesniegums atzinumam par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā