Informatīvie materiāli

Mūsu sagatavotos materiālus, kā uzlabot ēku energoefektivitāti, atradīsiet šajā sadaļā.

Kas ir energoefektivitāte?

Some more text here to describe what the material is about.

Atvērt materiālu

Temperatūras režīma noteikšana

LR spēkā esošie normatīvie dokumenti paredz kārtību, kādā mājā nosaka un maina temperatūras režīmus.

Lasīt vairāk

Par Energoefektivitātes likumu

Energoefektivitātes likums

2016.gada 3.martā tika pieņemts Energoefektivitātes likums, grozījumi Enerģētikas likumā un grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kuru mērķis ir paaugstināt enerģijas ražošanas, pārvades, sadales un galapatēriņa efektivitāti. Energoefektivitātes likuma mērķis ir racionāla energoresursu izmantošana un pārvaldība, sekmējot ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežojot klimata pārmaiņas.

Enerģijas ietaupījumu katalogs

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Enerģijas ietaupījumu katalogu, lai atvieglotu energoefektivitātes pasākumu īstenošanas rezultātā iegūto enerģijas ietaupījumu uzskaiti. Katalogs tika izstrādāts, par paraugu ņemot Dānijas ietaupījumu katalogu „Standardværdikatalog for energibesparelser” (2014. gada augusta versiju) un iesaistot nozares asociācijas, energoauditorus un citus sadarbības partnerus. Šobrīd ir publicētas kataloga apkures, karstā ūdens, ventilācijas, apgaismojuma un iekārtu sadaļas, kas var tikt papildinātas. Katalogs tiks papildināts arī ar automobiļu sadaļu. Enerģijas ietaupījumus no pasākumiem ir iespējams apskatīt, gan kompaktā veidā, mainot parametrus šūnās, kas ir iekrāsotas zilā krāsā, gan izvērstā veidā, lai labāk atrastu pasākumu ar vislielāko enerģijas ietaupījumu.

Katalogs