Privātuma politika

Mums rūp jūsu datu drošība.
Tālāk jūs atradīsiet informāciju par to, kā mēs apkopojam, apstrādājam un izmantojam jūsu sniegtos datus. Mēs nopietni izturamies pret jūsu datu konfidencialitāti.

Skaidrs savāktās informācijas mērķis

Mums jāapstrādā jūsu personas dati dažādiem mērķiem un vairākos veidos. Mēs apstrādājam gan datus, kas nepieciešami klientu attiecību pārvaldībā, darba attiecībās vai citās biznesa attiecībās, kas mums ir ar mūsu ārējām piegādātājiem.

Visus personu datus mēs apstrādājam atbilstoši nepieciešamajām aizsardzības prasībām un saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktu pamatprincipiem.

Individuālie dati

Mēs apkopojam datus, kas nepieciešami mūsu attiecībām ar jums, piemēram, ja kļūstat par klientu, izmantojat mūsu tiešsaistes pakalpojumus vai meklējat darbu.

Jūsu personiskā informācija parasti nonāk mūsu klientu apkalpošanas datu bāzē. Personiskā informācija ir vārds, uzvārds un kontaktinformācija, norēķinu adrese vai IP adrese.

Fortum apstrādā personas datus tikai noteiktiem, skaidri formulētiem un likumīgiem mērķiem un tikai tad, ja tam ir juridisks pamatojums.

Konfidencialitāte un informācijas drošība

Mēs ļoti nopietni uztveram datu aizsardzību un cilvēku privātumu. Fortum vienmēr apstrādā personas datus tādā veidā, kas nodrošina informācijas drošību. Personas dati vienmēr ir saistīti ar konfidencialitāti, un piekļuve tiem ir ierobežota.  Datiem piekļūt var tikai pilnvarotās personas uzņēmumā Fortum. Mēs veicam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu datu aizsardzību un privātuma ievērošanu.

Par mūsu sīkfailu izmantošanu

Mūsu tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili vai līdzīgas metodes.

Atverot mūsu Interneta vietni, jums ir iespēja akceptēt visus sīkfailus speciāli izveidotā paziņojumā, kas redzams lapas apakšējā daļā, vai arī jūs varat izvēlēties, kurus sīkfailus aktivizēt un kurus neaktivizēt.

Ja pieņemat visus sīkfailus, vietne darbojas, kā paredzēts, un jums ir piekļuve visām mūsu tīmekļa vietnes funkcijām.

Privātuma paziņojums klientiem

Privātuma paziņojums personāla atlasē