Stratēģija

Mēs veicinām pārmaiņas, lai veidotu tīrāku pasauli.

Ar atjaunināto stratēģiju mēs turpināsim virzīt pārmaiņas, lai veidotu tīrāku pasauli. Mēs nodrošinām ātru un drošu pāreju uz oglekļa ziņā neitrālu ekonomiku, nodrošinot klientus un sabiedrību ar tīru enerģiju un ilgtspējīgiem risinājumiem.

 

Saskaņā ar ES mērķiem un Parīzes nolīguma mērķiem, mēs plānojam sasniegt oglekļa neitralitāti vēlākais līdz 2050. gadam, bet mūsu Eiropas valstu uzņēmumos jau līdz 2035. gadam.

Siltumnīcefekta gāzu emisijas ir jāsamazina visās nozarēs, ne tikai enerģētikas, bet arī siltumapgādes, aukstumapgādes, rūpniecības un transporta nozarēs. Kopā ar uzņēmumu Uniper mēs esam lielākais tīras enerģijas un gāzes uzņēmums Eiropā – mums ir vairākas priekšrocības, lai vadītu pāreju uz tīras enerģijas ražošanu. Turklāt mums ir zināšanas un risinājumi, lai palīdzētu mūsu klientiem dekarbonizēt savu darbību un uzlabot savu uzņēmumu ietekmi uz vidi.

Fortum Grupas Prezidents un Izpilddirektors Markus Rauramo:

Esmu ļoti gandarīts, ka būdami nozīmīgs starptautisks enerģētikas uzņēmums, mēs esam apņēmušies sasniegt ambiciozus klimata mērķus. Ar mūsu stratēģiju mēs vēlamies vadīt pāreju uz tīras enerģijas ražošanu, vienlaicīgi nodrošinot ilgtspējīgus finanšu rādītājus.

Fortum Grupas atjauninātajai stratēģijai ir četras stratēģiskās prioritātes:
 

1) Pārveidot savu darbību, lai tā būtu oglekļa neitrāla

2) Attīstīt un veicināt CO2 neitrālas elektroenerģijas ražošanu

3) Izmantot spēcīgo pozīciju gāzes sektorā, lai sekmētu pārmaiņas enerģētikas nozarē

4) Veidot partnerības ar rūpnieciskajiem un infrastruktūras patērētājiem

Vairāk par šī perioda stratēģiju...