Stratēģija

Mūsu misija, vīzija un stratēģija

Mēs esam gatavi virzīt pārmaiņas, kas veidotu pasauli tīrāku.   

Mūsu vīzija “For a cleaner world” (Par tīrāku pasauli) atspoguļo mūsu mērķi virzīt pārrmaiņas, kas sekmētu zema izmešu daudzuma  enerģētikas sistēmu un efektīvu resursu izmantošanu.

Mūsu misija ir iesaistīt mūsu klientus un sabiedrību, lai kopīgi veidotu tīrāku pasauli. Mūsu uzdevums ir paātrināt šīs pārmaiņas, pārveidojot energoapgādi, uzlabojot resursu efektivitāti un piedāvājot viedus risinājumus. Tā mēs nodrošinām izcilu akciju vērtību.

Fortum stratēģija