Siltumenerģijas ražošanas modernizācija

Siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekta ietvaros Jelgavā plānojam kurināmā diversifikācijas iespējas biomasas koģenerācijas stacijā, investējot tehnoloģijās, kas nodrošina atkritumu pārstrādi enerģijā cilvēkiem un videi nekaitīgā veidā.

Fortum mērķis ir nodrošināt saviem klientiem drošu un cenas ziņā konkurētspējīgu siltumapgādes pakalpojumu,  veicināt atkritumu daudzuma, kas nonāk poligonos, samazināšanu, un domāt par nepārtrauktu resursu izmantošanu. Tādēļ šobrīd strādājam pie Siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekta Jelgavā, kas paredz kurināmā diversifikāciju biomasas koģenerācijas stacijā, investējot tehnoloģijās, kuras nodrošina atkritumu pārstrādi enerģijā cilvēkiem un videi nekaitīgā veidā. Plānotais investīciju apjoms ir 3- 5 milj. eiro.

Atkritumi ir jāšķiro, ir jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā. Tomēr pienāk brīdis, kad pēc vairākkārtējas atkārtotas izmantošanas vai pārstrādes materiāla īpašības ir pasliktinājušās vai ir izsīkušas. Ko darīt tad?

Eiropā un citviet pasaulē pārstrādei nepiemērotie atkritumi tiek izmantoti enerģijas ražošanai. Kopumā Eiropā darbojas 492 enerģijas ražotnes, kurās par energoresursu izmanto atkritumus. Pasaules labo praksi, nodrošinot pilnu aprites ekonomikas ciklu, plānots ieviest arī Fortum koģenerācijas stacijā Jelgavā. 

Šķelda joprojām būs mūsu galvenais kurināmais, bet tai pakāpeniski pievienosim un līdzsadedzināsim no atkritumiem iegūtu kurināmo jeb NAIK. Tas ir vērtīgs resurss, no kā var ražot gan siltumu, gan elektrību. NAIK ražo no cieto sadzīves atkritumu atliekām, piemēram, no plastmasas, kartona, koksnes masas, ko vairs nav iespējams pārstrādāt vai izmantot atkārtoti. Jelgavas biomasas koģenerācijas stacija ir tehnoloģiski piemērota NAIK kurināmā izmantošanai, jo uzstādītās iekārtas nodrošina dūmgāzu karsēšanu virs 850 °C vismaz 2 sekundes, kas ir obligāta prasība, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu sadedzināšanas procesu, kurā neveidojas kaitīgas dūmgāzes. Īstenojot šo investīciju projektu, mēs rūpēsimies par pašu radīto atkritumu atbildīgu apsaimniekošanu un nenoglabāsim zemē to, no kā iespējams iegūt enerģiju. Projekta īstenošanas rezultātā Jelgavas pilsētas atkritumu apsaimniekošanas saimniecība kļūs par vienu no modernākajām Latvijā.

Latvija Eiropas Savienības valstu vidū negatīvi izceļas ar ļoti augstu atkritumu poligonos noglabāto atkritumu īpatsvaru. 2018. gadā, pēc Eurostat datiem, atkritumu poligonos apglabāto atkritumu īpatsvars bija 59 %. Un tikai 2% sadzīves atkritumu 2018. gadā tika reģenerēti enerģijā, saskaņā ar CEWEP informāciju. Arī Jelgavas iedzīvotājiem ir svarīga tīra un sakopta vide. 97% jelgavnieku satrauc, ja, ejot pastaigā vai braucot ar velosipēdu, ceļmalās un mežos mētājas dažādi atkritumi, liecina SKDS šā gada maijā Facebook veiktā aptauja. Ar visiem aptaujas rezultātiem var iepazīties šeit.

"Ražo, patērē, izmet" mūsdienām neder. Lineārā ekonomika, dzīvojot pēc principa – ražo, patērē un izmet – novedusi pie tā, ka izsīkst dabas resursi, samazinās bioloģiskā daudzveidība, mainās klimats, degradējas zeme, piesārņojas gaiss un ūdens. Pateicoties aprites ekonomikai, mēs varam situāciju mainīt. Nozīmīga loma šajā procesā ir enerģētikas nozarei. Daudzas lietas, kas šobrīd dzīvi beidz atkritumos un kuras nevar pārstrādāt, varētu izmantot NAIK jeb no atkritumiem iegūta kurināmā ražošanai, no kura koģenerācijas stacijās ražo siltumu un elektrību.

Siltumenerģijas ražošanas modernizācija Jelgavā

Video par projektu

Skatīties video par projektu

"Ražo, patērē, izmet" mūsdienām neder!

Aprites ekonomika Latvijā

Skatīties video

Noskaties video ar ekspertu viedokļiem par atkritumu pārstrādi enerģijā un Fortum siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projektu Jelgavā.

Siltums no nepārstrādājamiem atkritumiem?

Skatīties