Projekta IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana

Uzsākam paredzētās darbības “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā”, jeb siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekta, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu, kas ilgst no 2020. gada 15.oktobra līdz 17. novembrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā ikvienam ir iespēja iepazīties ar ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumu un uzdot sev interesējošos jautājumus. Visu nepieciešamo informāciju par sabiedrisko apspriešanu, IVN Ziņojumu, tā pielikumus, video materiālus un sagatavotās prezentācijas atradīsiet šajā lapā.

Informācija par Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norisi

Projekta Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiek no 2020.gada 15.oktobra līdz 17.novembrim. Šajā laikā visi interesenti var iepazīties ar izstrādāto Ziņojumu un tā pielikumiem. IVN ziņojuma ietvaros veikti detalizēti aprēķini, modelētas jaudas, kurināmā plūsmas, kā arī sniegtas atbildes uz iedzīvotāju un atbildīgo institūciju jautājumiem, kas uzdoti projekta sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros. Ar IVN ziņojumu var iepazīties šeit . Ar IVN ziņojuma pielikumiem var iepazīties šeit

Saskaņā ar COVOD-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 2020.gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim. Šajā laikā ikvienam būs iespēja iepazīties ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmei sagatavotajām prezentācijām, kas būs publicētas mūsu mājas lapā un interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi: liga@enviro.lv vai jautajumi@fortum.com.

2020. gada 28. oktobrī laika posmā no plkst.17:00 līdz plkst. 19:00 notiks sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus Ierosinātajam – SIA “Fortum Latvia”, un Ziņojuma izstrādātājiem. Saite, lai pieteiktos dalībai videokonferencē un saņemtu pieslēgšanās saiti videokonferencei, tiks publicēta 26.oktobrī šajā lapā. 

Ar izstrādāto Ziņojumu var iepazīties arī Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 14:30, bet, ņemot vērā noteiktos piesardzības pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, lūdzam izvēlēties iespēju ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem iepazīties attālināti.

Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus var sūtīt līdz 2020. gada 17. novembrim (pasta zīmogs) uz pasta adresi: Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, www.vpvb.gov.lv , vai Ierosinātājam - SIA “Fortum Latvia”, adrese: Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008, tālr. 63007055, vai elektroniski uz e-pastu: jautajumi@fortum.com.

Ar Paziņojumu par paredzētās darbības Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu, var iepazīties šeit.

Fortum siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekts paredz kurināmā diversifikāciju biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā, investējot 3-5 miljonus eiro tehnoloģijās, kas nodrošina atkārtotai pārstrādei nepiemērotu atkritumu pārstrādi siltumā un gaismā cilvēkiem un videi drošā veidā. Šķelda joprojām būs galvenais kurināmais Fortum koģenerācijas stacijā Jelgavā, bet tai pakāpeniski plānots pievienot no pārstrādei nepiemērotiem atkritumiem iegūtu kurināmo, jeb NAIK, līdzīgi, kā to dara citviet Eiropā, arī Lietuvā un Igaunijā. Kopā ar šķeldu paredzēts līdzsadedzināt līdz 35% NAIK. Vairāk par projektu var uzzināt šeit.

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

IVN ziņojuma pielikumi

Uzziniet, kā labāk pievienoties videokonferencei Microsoft Teams vietnē

Siltumenerģijas ražošanas modernizācija Jelgavā

Video par projektu

Skatīties video par projektu

Noskaties video ar ekspertu viedokļiem par atkritumu pārstrādi enerģijā un Fortum siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projektu Jelgavā.

Siltums no nepārstrādājamiem atkritumiem?

Skatīties

Jautājumiem

Jautājumus par paredzētās darbības “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” IVN ziņojumu sūtiet: jautajumi@fortum.com vai liga@enviro.lv