Biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā

Fortum biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā ir pirmā lielas jaudas biomasas koģenerācijas stacija Latvijā. Jelgavas koģenerācijas stacijas svinīgo atklāšanas ceremoniju 2013.gada 11. septembrī ar savu klātbūtni pagodināja toreizējais Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš un Somijas Republikas prezidents Sauli Nīniste.

Jelgavas Bio-koģenerācijas stacijas atklāšana

Stacijas elektriskā jauda ir 23 MW, bet siltumenerģijas jauda – 45 MW. Gadā tā saražo 230 GWh siltumenerģijas, kas tiek nodota Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmā, un 110 GWh elektroenerģijas, kas tiek pārdota Nord Pool biržā.

Ja līdz 2013. gadam kā kurināmo centralizētās siltumapgādes ražošanai Jelgavā izmantoja dabasgāzi, tad jau 2013./2014. gada apkures sezonā 85 % no Jelgavas centralizētās siltumapgādes nodrošināja, izmantojot atjaunojamos energoresursus.  Biomasas koģenerācijas stacija pārliecinoši ierindo Jelgavu Latvijas “zaļāko” pilsētu sarakstā.

Koģenerācijas stacijā ir uzstādīts verdošā slāņa katls un tvaika turbīna. Īpaša tehnoloģija atļauj izmantot par kurināmo visa veida meža un rūpniecības koksnes atlikumus. Koģenerācijas stacija ir aprīkota ar dzesēšanas sistēmu, kas atļauj darboties neatkarīgi no pieprasītās siltuma slodzes. Pieaugot siltuma slodzei Jelgavas pilsētā, ir iespējams uzstādīt dūmgāzu kondensatoru, tādējādi palielinot kopējo stacijas siltuma jaudu.

Modernākā un lielākā biomasas koģenerācijas stacija Latvijā iezīmē jaunu pavērsienu siltumapgādē, jo, kā kurināmais, tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi. “Fortum” investīcijas jaunās tehnoloģijās enerģijas ražotnē samazina CO2 izmešu daudzumu, veicina ilgtspējīga enerģijas tirgus attīstību un ražošanas procesi ir vidi saudzējoši.

Koģenerācijas stacijā kā kurināmo izmanto šķeldu no Latvijas piegādātājiem, tādējādi atbalstot arī vietējās kokapstrādes un mežsaimniecības nozares. Vietējā bio-kurināmā izmantošana ne tikai samazina atkarību no importētajiem fosilā kurināmā resursiem un nodrošina stabilāku siltumenerģijas tarifu, bet arī veicina iekšējās ekonomikas attīstību.

Jaunā koģenerācijas stacija nodrošina aptuveni 30 darbavietu inženieriem un stacijas ekspluatācijas speciālistiem, kā arī attīsta Jelgavas pilsētu un reģionu kopumā, radot ap 300 netiešo darbavietu kurināmā piegādes ķēdē un citu pakalpojumu sniegšanā.

Fortum Jelgavā apkalpo aptuveni 72 km garu centralizētās siltumapgādes tīklu, pa kuru siltumu un karsto ūdeni saņem aptuveni 35 000 Jelgavas pilsētas iedzīvotāju, kā arī biroji, veikali, sabiedriskās ēkas, valsts un pašvaldību iestādes.

Kas ir koģenerācija?

Šo procesu sauc arī par kombinēto siltuma un elektroenerģijas ražošanu. Koģenerācija ir efektīvāks un videi draudzīgāks process salīdzinājumā ar enerģijas ražošanu atsevišķos procesos – katlumājā un kondensācijas stacijā.

Koģenerācija ļauj:
  • efektīvāk izmantot kurināmo;

  • samazināt izmešu daudzumu;

  • panākt zemākas enerģijas ražošanas izmaksas;

  • nodrošināt mazākus pārvades zudumus decentralizētā sistēmā;

  • vietējā kurināmā izmantošanas gadījumā tiek veicināta reģionālā attīstība.