Fortum Latvijā

Latvijā strādā divi „Fortum” grupas uzņēmumi: SIA „Fortum Jelgava” un SIA „Fortum Latvia”.

Fortum karogs

SIA "Fortum Jelgava" ir centralizētās siltumapgādes sistēmas operators Jelgavas pilsētā, kas nodrošina centralizētas siltumenerģijas piegādi klientiem un ar to saistītos pakalpojumus.

SIA "Fortum Latvia" darbība ir saistīta ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijas stacijās, kā arī ar jaunu projektu attīstīšanu.

AU41

Fortum Jelgava

Centralizētās siltumapgādes sistēmas operators Jelgavas pilsētā

AU31

Fortum Latvia

Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijā