Fortum Latvijā

Latvijā strādā trīs „Fortum” grupas uzņēmumi: SIA „Fortum Jelgava”, SIA „Fortum Latvia” and SIA "Fortum Daugavpils".

SIA "Fortum Jelgava" ir centralizētās siltumapgādes sistēmas operators Jelgavas pilsētā, kas nodrošina centralizētas siltumenerģijas piegādi klientiem un ar to saistītos pakalpojumus.

SIA "Fortum Latvia" darbība ir saistīta ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijas stacijās, kā arī ar jaunu projektu attīstīšanu.

SIA "Fortum Daugavpils" darbība ir saistīta ar siltumenerģijas ražošanu un piegādi Pašvaldības akciju sabiedrībai “Daugavpils Siltumtīkli”.