Fortum grupa

Fortum logo

Fortum is viens no vadošajiem enerģētikas uzņēmumiem pasaulē, kas ražo tīru enerģiju un nodrošina savus klientus ar siltumenerģiju, elektroenerģiju, dzesēšanu, kā arī piedāvā citus viedus enerģētiskos risinājumus, kas sekmē efektīvu resursu izmantošanu. Lai veicinātu pārmaiņas enerģētikas nozarē un padarītu mūsu pasauli tīrāku, Fortum vēlas cieši sadarboties un iesaistīt šajā procesā klientus un sabiedrību kopumā. Šobrīd Fortum ir darba devējs vairāk nekā 8 000 profesionāļiem Baltijas un Ziemeļvalstīs, Polijā, Indijā un Krievijā. 59% no Fortum saražotās elektroenerģijas tiek saražota neradot CO2 izmešus. Tas ir nozīmīgs ieguldījums tīras apkārtējās vides saglabāšanā. 2019. gadā mūsu pārdošanas apjoms sasniedza 5,4 miljardus eiro. Fortum akcijas ir iekļautas Nasdaq Helsinki biržā.

Fortum uzņēmumi darbojas 10 pasaules valstīs un tajos strādā vairāk nekā 8000 enerģētikas nozares speciālisti. Visā pasaulē Fortum ir 128 hidroelektrostacijas, kā arī 26 koģenerācijas, kondensācijas un kodolspēkstacijas. Fortum attīstās arī saules un vēja enerģijas apgūšanas jomā. Fortum nodrošina siltumapgādi 22 pilsētās un apkalpo 5 atkritumu sadedzināšanas stacijas.

F30

Fortum pasaulē

Fortum uzņēmumi darbojas 10 pasaules valstīs

F12

Koncerna Fortum produkti un pakalpojumi

Fortum piedāvāto produktu un pakalpojumu klāsts pasaulē ir ļoti plašs (info angļu val.)