Rekvizīti

SIA „Fortum Jelgava”

Reģistrācijas Nr.: 50003549231

PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV50003549231

Adrese: Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001

Klientiem - norēķiniem par siltumenerģiju un pakalpojumiem Piegādātājiem

SEB bankā:

Bankas kods UNLALV2X

Konta nr.LV35 UNLA 0050 0050 1871 0

Luminor Bank AS

SWIFT NDEALV2X

Konta nr. LV12 NDEA 0000 0817 6832 9

Swedbankā:

Bankas kods HABALV22

Konta nr.LV32 HABA 0551 0008 3849 1

Konta nr.LV91 HABA 0551 0270 4983 6 (skaidras naudas iemaksām)

 

Citadele bankā:

Bankas kods PARXLV22

Konta nr.LV19 PARX 0007 7203 8000 1

 

SIA "Fortum Latvia"

Reģ.nr.40103854352

PVN reģ.nr.LV40103854352

Adrese: Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008

Banka: Luminor Bank AS

Konta nr.LV18 NDEA 0000 0843 0292 8

Bankas kods NDEALV2X