Rekvizīti

SIA „Fortum Jelgava”

Reģistrācijas Nr.: 50003549231

PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV50003549231

Adrese: Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001

Klientiem - norēķiniem par siltumenerģiju un pakalpojumiem Piegādātājiem

SEB bankā:

Bankas kods: UNLALV2X

Konta nr. LV35UNLA0050005018710

Luminor Bank AS

SWIFT NDEALV2X

Konta nr. LV12NDEA0000081768329

Swedbankā:

Bankas kods: HABALV22

Konta nr. LV32HABA0551000838491

Konta nr. LV91HABA0551027049836 (skaidras naudas iemaksām)

 

Citadele bankā:

Bankas kods: PARXLV22

Konta nr. LV19PARX0007720380001

 

SIA "Fortum Latvia"

Reģ.nr.40103854352

PVN reģ.nr.LV40103854352

Adrese: Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008

Banka: Luminor Bank AS

Konta nr. LV18NDEA0000084302928

Bankas kods: NDEALV2X