Darbs Fortum

Fortum darbības pamatā ir apņemšanās virzīt pārmaiņas tīrākas pasaules kontekstā, un mūsu darbinieki spēlē vitāli svarīgu lomu šo pārmaiņu realizēšanā.

Darbs Fortum

Mūsu kolektīvā šobrīd ir ap 8000 fortumiešu, kas galvenokārt strādā Ziemeļvalstu, Baltijas reģiona un Polijas uzņēmumos. Fortum īsteno darbību arī attīstības tirgos kā, piemēram, Krievijā un Indijā. Liela daļu Fortum amatu un darba grupu ir starptautiskas un ik dienu mēs komunicējam ar kolēģiem, klientiem un piegādātājiem no visas pasaules.

Mēs ticam Fortum grupas spēkam

Mūsu vērtības – atbildīga un radoša pieeja, cieņa un godīgums, kas apvienojumā ar galvenajām rīcības vadlīnijām – izaicināt, kopradīt, sniegt zināšanas un svinēt, iezīmē mūsu darbības pamatprincipus un metodes. Fortum ir darba vieta, kas piedāvā izaicinājumus un atbildību, kuras pamatā ir augsts uzticēšanās līmenis. Ikviens darbinieks tiek virzīts un iedrošināts meklēt individuālus risinājumus un mainīt konvencionālās darba metodes. Komandas garā ir spēks, un mēs augsti vērtējam indivīdus, kas novērtē un sniedz ieguldījumu komandas darbā, lai sasniegtu kopīgu mērķi. Sasniegumu, neatkarīgi no tā, vai tie ir lieli vai mazi, svinēšana ir mūsu korporatīvās kultūras neatņemama sastāvdaļa.

Mēs regulāri izvērtējam darbinieku apmierinātību un līdzdalību biznesa aktivitātēs, kopīgu mērķu sasniegšanā, klientu attiecību veidošanā un vadības prasmes. 2016. gada rezultāti liecina, ka fortumieši ir sasnieguši labu labklājības līmeni, tos raksturo lieliskas darba spējas un pārliecība par spēju uzturēt veselīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru.


Darbinieks kā centrālā vērtība

Darbinieku drošība un labklājība ir vienīgais veids, kā mēs varam sasniegt labus darba rādītājus. Darba vides drošība ir obligāta prasība visos mūsu uzņēmumos. Mēs Fortum esam pārliecināti, ka veselu, dzīvespriecīgu un apmierinātu darbinieku produktivitāte un ieguldījums radošas un efektīvas darba vides uzturēšanā ir ievērojams. Veselīga darba un privātās dzīves līdzsvara saglabāšana spēlē vienlīdz svarīgu lomu. Fortum Īsteno dažādus pasākumus šāda līdzsvara sasniegšanas veicināšanai un atbalstam, piedāvājot pievienotās vērtības pasākumus  ikdienas uzlabošanai un vienkāršošanai.

Piemēram, mēs esam uzsākuši pilnveides un labsajūtas programmu Uzlādē savu dienu! Iniciatīvas mērķis ir iedvesmot, iedrošināt un atbalstīt mūsu darbiniekus rūpēs par sevi gan darbā, gan brīvajā laikā. Programma piedāvā idejas un risinājumus laika plānošanai, stresa pārvaldīšanai, fizisko un emocionālo spēku atjaunošanai, sabalansētam uzturam un aktīva dzīves veida uzturēšanai. Darbiniekiem tiek piedāvātas vērtīgas lekcijas, koučinga nodarbības un citas uzlādējošas aktivitātes.


Atbildīga rīcība

Īstenojot mazas un lielas lietas, mēs vecinām pozitīvu attīstību sabiedrībā.  Mēs rīkojamies kā uzticams un izpalīdzīgs kaimiņš, cieši sadarbojoties un atbalstot vietējās pašvaldības iniciatīvas. Mēs sagaidām attiecīgu rīcību arī no mūsu biznesa partneriem. Kā Fortum darbinieks jūs varat būt gandarīts par to, ka mēs strādājam ar atzītām organizācijām un cēliem projektiem, kuru mērķis ir veidot pasauli labāku.