Integrētās vadības sistēma

Uzņēmumos SIA “Fortum Jelgava” un SIA “Fortum Latvia” ir ieviesta un tiek uzturēta Integrētās vadības sistēma, kas tiek uzturēta atbilstoši standartu: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 un EN ISO 50001:2012 prasībām.

Kvalitātes vadības sistēma ISO 9001:2015

Sertifikāts ISO 9001:2015 apliecina kvalitatīvu vadības un kontroles sistēmas darbību. Klientiem un sadarbības partneriem tas sniedz pārliecību par to, ka uzņēmums rūpējas par savu pakalpojumu kvalitāti, uzturot kvalitātes vadības sistēmu, periodiski izejot neatkarīgu auditoru pārbaudi un apliecinot sistēmas efektivitāti ar sertifikātu. Tāpat šis sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā strādā kompetents un profesionāls personāls, kas darbojas pēc izstrādātām noteiktām kvalitātes vadības procedūrām.

Vides pārvaldības sistēma ISO 14001:2015

Sertifikāts ISO 14001:2015 apliecina, ka uzņēmumā izstrādātā un ieviestā Vides pārvaldības sistēma tiek vērtēta pēc labākās prakses standarta un atbilst šī standarta prasībām, uzņēmumā pastāvīgi tiek nodrošināta darbības atbilstība vides normatīvo aktu prasībām un uzņēmuma virzība ir uz nepārtrauktu snieguma uzlabojumu vides aizsardzības jomā un dabas resursu racionālā izmantošanā.

Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma OHSAS 18001:2007

Sertifikāts OHSAS 18001:2007 apliecina uzņēmuma apņemšanos rūpēties par darbinieku arodveselību un darba drošību (ADD). ADD pārvaldības sistēma ļauj mērķtiecīgi mazināt uzņēmuma arodveselības un darba drošības riskus un īstenot atbilstošu politiku un mērķus, ievērojot normatīvās prasības.

Energopārvaldības sistēma EN ISO 50001:2012

Sertifikāts EN ISO 50001:2012 apliecina, ka uzņēmums savā darbībā padara enerģijas izmantošanu efektīvāku, nodrošina sistemātisku enerģijas patēriņa kontroli, analīzi un energoefektivitātes uzlabojumus, uzlabo darbības efektivitāti, vienlaikus sekmējot ietekmes uz vidi mazināšanos.

"Fortum Jelgava" IVS sertifikāti

"Fortum Latvia" IVS sertifikāti