Zaļā izcilības balva enerģētikā

Zaļās izcilības balva

Atzīmējot Pasaules vides dienu, 2021. gada 4. jūnija, Valsts vides dienests (VVD) svinīgā ceremonijā godināja izcilākos uzņēmumus Latvijā, pasniedzot gada balvu vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021”. Jelgavā strādājošais “Fortum” uzņēmums saņēma balvu nominācijā “Zaļā izcilības balva enerģētikā”.

“Mūsu uzņēmuma prioritāte, ražojot enerģiju, ir mazināt klimata pārmaiņas, veicināt efektīvu un saudzīgu resursu izmantošanu un nodrošināt savus klientus ar tīru un videi draudzīgu siltumu un elektrību, “ stāsta Ingus Kaprāns, SIA “Fortum Latvia” valdes priekšsēdētājs. “Uzņēmumā esam ieviesuši Ilgtspējas politiku un uzturam sertificētu integrēto pārvaldības sistēmu, kas aptver vides, energoefektivitātes, kvalitātes un arodveselības aspektus. Procesi nepārtraukti tiek mērīti un novērtēti, lai, piemeklējot aizvien jaunus, mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus, virzītos uz uzlabojumiem un pēc iespējas samazinātu savas saimnieciskās darbības ietekmi uz apkārtējo vidi. Mēs esam atvērti sabiedrībai un aktīvi iesaistāmies arī izpratnes veicināšanā par ilgtspēju un aprites ekonomiku, izstrādājot informatīvus materiālus, kā arī sniedzam praktiskus ieteikumus saviem klientiem siltuma taupīšanā un mājokļu energoefektivitātes uzlabošanā.”

Marija Slaidiņa, Integrētās vadības sistēmas vadītāja: “Paldies par augsto mūsu uzņēmuma darba novērtējumu! Šī balva noteikti mūs iedvesmos jaunām idejām un darbiem! Paldies visiem mūsu jelgavniekiem, mūsu klientiem, kuriem piegādājam saražoto siltumu, kuri ir atbalstījuši mūsu ieceres un zaļās idejas, un iesaistās energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos! Paldies Zemgales reģionālajai vides pārvaldei un Valsts vides dienestam, kas mūs ir mudinājuši un ieteikuši sasniegt vēl labākus rezultātus vides jomā. Zaļā izcilības balva ir arī liela atbildība - neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt attīstīties un pilnveidoties, lai mūsu ražotā enerģija un arī mūsu darbība būtu vēl zaļāka, videi un cilvēkiem draudzīgāka un sekmētu aprites ekonomiku Jelgavā!”

Gada balvu vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021” saņēma 7 uzņēmumi no visas Latvijas un sadarbības partneris – Latvijas Republikas Prokuratūras Daudznozaru specializētā prokuratūra.