Virtuālas ekskursijas Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijā

Virtuāla ekskursija

Jelgavas pilsētas svētku nedēļā Fortum biomasas koģenerācijas stacija vēra durvis jelgavniekiem un pilsētas viesiem, dodot iespēju iziet ekskursijā pa ražošanas telpām un uzzināt, kā Jelgavā tiek ražots siltums un elektrība. Šogad klātienē tikties vēl nevaram, tomēr vēlējāmies turpināt tradīciju un tādēļ piedāvājam koģenerācijas staciju apciemot virtuāli, izmantojot MS TEAMS.

Plānotie virtuālo ekskursiju laiki:

25. maijā plkst. 10:00 un 27. maijā plkst. 14:00.

Ekskursijas ilgums – 40 minūtes.

Ekskursija piemērota skolu jauniešiem, studentiem, kā arī citiem interesentiem.

Lai saņemtu saiti pieslēgumam virtuālajai ekskursijai, lūgums rakstīt uz e-pastu guntra.matisa@fortum.com, norādot sev vēlamo ekskursijas laiku.

Piesakoties dalībai virtuālajā ekskursijā Fortum biomasas koģenerācijas stacijā, Jūs piekrītat, ka Jūsu norādītie personas dati (e-pasta adrese) tiks apstrādāti virtuālās ekskursijas organizēšanas ietvaros, lai Jums uz norādīto e-pasta adresi nosūtītu piekļuves saiti virtuālajai ekskursijai. Datu apstrādes juridiskais pamats - saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas a) un c) apakšpunktiem - datu subjekta piekrišana un uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu izpilde. Jums ir tiesības Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā pieprasīt no pārziņa piekļuvi Jūsu personas datiem, Jūsu personas datu labošanu vai dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret šādu apstrādi, tiesības uz pārnesamību, tiesības atsaukt piekrišanu datu apstrādei, tiesības vērsties uzraudzības iestādēs ar sūdzību. Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “Fortum Jelgava”, adrese: Pasta iela 47, Jelgava, tālrunis - 63007055, e-pasts: fortum.jelgava@fortum.com. Personas datu plānotais glabāšanas laiks - līdz virtuālās ekskursijas beigām.

Uz tikšanos!