Cenu aptauja un piedāvājumi koksnes šķeldas piegādei

SIA “Fortum Latvia” veic cenu aptauju un uzaicina iesniegt Piedāvājumu koksnes šķeldas piegādei Bio-koģenerācijas stacijai Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā

1.1. Piedāvājuma priekšmets ir koksnes šķeldas piegāde SIA Fortum Latvia, Reģ.Nr.: 40103854352 Bio-koģenerācijas stacijai Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā.

1.2. Plānotais kopējais koksnes šķeldas piegāžu apjoms līguma darbības gadā ir 400 000 MWh (± 25%). Līguma darbības gadā tiek izdalīti divi periodi. Vasaras periods: no 01.05. līdz 31.10. un Ziemas periods: no 01.11. līdz 31.05.

Vasaras perioda plānotais piegāžu apjoms ir 120 000 MWh (± 25%) un Ziemas perioda plānotais piegāžu apjoms ir 255 000 MWh (± 25%).

1.3.Kurināmā kvalitātes prasības: Maksimālais pelnu saturs 5%, pieļaujamie mitruma parametri: min. 30% - max. 56%

1.4. Minimālais piedāvājuma apjoms ir 10 000 MWh vienā periodā.

1.5. Koksnes šķeldas piegādes adrese ir Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008. Visas ar piegādi uz norādīto adresi saistītās izmaksas ir iekļautas šķeldas cenā. Piegādes tiek veiktas regulāri pēc grafika, kurā pasūtītājs norādīs noteiktus piegādes laikus.

 

Iesniedzot piedāvājumu, nepieciešams norādīt kurināmā apjomu ko uzņēmums varētu piegādāt konkrētajā periodā (vasaras un ziemas) un cenu attiecīgajam periodam.

Piedāvājumi iesniedzami brīvā formā, uz e-pastu: kristaps.knesis@fortum.com.

Apkopotā cenu aptaujas informācija tiks izmantota iespējamo piegādātāju atlasei.

Lūdzam ņemt vērā, ka uz šo cenu aptauju nav attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteikumi.

Pasūtītājs patur tiesības pēc saviem ieskatiem turpināt sarunas un noslēgt piegādes līgumu ar vienu vai vairākiem pretendentiem, kā arī jebkurā brīdī pārtraukt sarunas un nenoslēgt piegādes līgumu, tostarp ar nevienu no pretendentiem.

Nedz šis uzaicinājums iesniegt piedāvājumus iespējamajai šķeldas piegādei, nedz piedāvājuma iesniegšana nerada pienākumu pasūtītājam noslēgt līgumu, un nevar tikt iztulkota kā oferte vai akcepts. Saistošus pienākumus attiecībā uz šķeldas piegādi var radīt tikai rakstveida šķeldas piegādes līgums, ja tāds starp pusēm tiks noslēgts.

Ja ir nepieciešama sīkāka informācija, kā arī citu jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Biomasas koģenerācijas procesa un Iepirkumu vadītāju Kristapu Knesi pa tālr. +371 293 525 16,  vai e-pastā: kristaps.knesis@fortum.com

 

Informācijas iesniegšanas termiņš: 28.04.2021. līdz plkst. 12:00