Biomasas koģenerācijas stacijā notekūdeņu attīrīšanai uzstādīta reversās osmozes iekārta

Fortum biomasas koģenerācijas stacijas ūdens sagatavošanas ēkā ir uzstādīta un darbu sākusi reversās osmozes iekārta. Tā ļauj efektīvāk un saudzīgāk izmantot ūdeni koģenerācijas stacijas ražošanas tehnoloģiskajos procesos, atgriežot līdz pat 70% no ražošanas notekūdeņos novadītā ūdens apjoma. Paredzētais ūdens ietaupījums ir 200 m3 ūdens nedēļā jeb 13 000 m3 gadā, kas ir līdzvērtīgs daudzums diviem Jelgavas centralizētās siltumapgādes tīklu tilpumiem, kuru kopējais garums ir 75 km.

Galvenais reversās osmozes iekārtas uzdevums ir atgūt un attīrīt Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijas ūdens sagatavošanas iekārtu drenāžas notekūdeņus un atgriezt tos atkārtotai izmantošanai koģenerācijas stacijas tehnoloģiskajos procesos. Kā stāsta Fortum biomasas koģenerācijas stacijas vadītājs Ingus Kaprāns: “Ražošanas notekūdeņu savākšana un jaunās reversās osmozes iekārtas uzstādīšana ir nozīmīgs projekts no vides viedokļa, kas sniedz būtisku ūdens ietaupījumu. Tas ir vēl viens apliecinājums mūsu inženieru zaļajai domāšanai un rūpēm par saudzīgāku resursu izmantošanu. Ar reversās osmozes iekārtas palīdzību mēs varam attīrīt un atkārtoti izmantot tehnoloģiskajos procesos ūdeni, kas līdz šim tika aizvadīts kanalizācijas sistēmā. Lai gan reversās osmozes ūdens attīrīšanas tehnoloģija tiek plaši lietota jau vairākus gadu desmitus, tomēr līdzīgus iekārtas izmantošanas piemērus tuvākā reģionā atradām vien mūsu koģenerācijas stacijas dvīņu stacijā Jarvenpā, Somijā, kā arī Vācijā.”

Reversās osmozes ūdens attīrīšanas tehnoloģiju izmanto ne tikai rūpniecībā katla un katla iekārtu attīrīšanai, bet arī mājsaimniecībās sāļu daudzuma samazināšanai ūdeņos, kas iegūti no vietējiem virszemes un gruntsūdens avotiem, jūras ūdens atsāļošanai, kā arī ūdens dezinfekcijai medicīniskiem nolūkiem un pārtikas rūpniecībā sulu un bezalkoholisko dzērienu ražošanā.

Darbs pie reversās osmozes iekārtas uzstādīšanas Jelgavas koģenerācijas stacijā tika uzsākts šā gada februārī. Šobrīd iekārtai ir pabeigti testēšanas un ieregulēšanas darbi, un uzsākta tās regulāra izmantošana. Projekta kopējās būvniecības izmaksas ir 48 000 eiro un plānotais iekārtas atmaksāšanās laiks ir 7 gadi.