Fortum saņem labas prakses balvu “Zelta ķivere”

30. oktobrī SIA “Fortum Latvia” saņēma Valsts darba inspekcija labas prakses balvu “Zelta ķivere” par integrētā drošības pārvaldības rīka FRIDA izveidi, kas ļauj ātrāk un vienkāršāk reģistrēt un analizēt nelaimes gadījumus un bīstamās situācijas, kā arī mācīties no citu valstu pieredzes darba aizsardzības jomā. Balva tika pasniegta svinīgā ceremonijā konferences "Strādā gudri, nevis smagi - darba aizsardzības sistēmas digitalizācija" laikā.

Kā stāsta Marija Slaidiņa, SIA “Fortum Latvia” Integrētās pārvaldības sistēmas vadītāja: “Darba drošība un drošas darba vides nodrošināšana ir neatņemama Fortum uzņēmumu kultūras daļa un ikviena darbinieka atbildība un pienākums. Digitālā rīka FRIDA ieviešana darba drošības procesu pārvaldībā būtiski atviegloja un uzlaboja ne tikai informācijas apmaiņu un saziņu darbinieku starpā, bet palielināja arī darbinieku iesaisti darba drošības nodrošināšanā, īpaši ziņojot par potenciāli bīstamām situācijām, kas varētu kļūt par iemeslu kādam negadījumam. Digitālais rīks kalpo arī kā interaktīva instrukcija, kas soli pa solim ved uz precīzu pārvaldības procesu izpildi. Turklāt plaša, viegli atlasāma informācija palīdz gūt starptautisko pieredzi un no tās mācīties. FRIDA ir pieejama arī kā mobilā lietotne, kas ir ērti un vienkārši lietojama. Darbiniekiem vairs nav jātērē laiks garu birokrātisko veidlapu un tabulu aizpildīšanai – to paveic FRIDA, bet darbinieki var vairāk laika veltīt savai profesionālajai darbībai un izaugsmei.”

Fortum saņem balvu Zelta Ķivere

Šogad “Zelta ķivere” ietvaros Valsts darba inspekcija meklēja Latvijas uzņēmumus, valsts un pašvaldību iestāžu labas prakses piemērus, kuru darba aizsardzības sistēmas un procesi “strādā gudri, nevis smagi”, un uzņēmumus, kas efektīvi izmanto inovatīvus digitālus risinājumus darba aizsardzības jomā. Labās prakses konkursu darba aizsardzībā «Zelta ķivere» organizēja Valsts darba inspekcija, bet žūrijā bija pārstāvji arī no LR Labklājības ministrijas, RSU Darba drošības un vides veselības institūta, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.