Apkures ieslēgšana mājās

Oktobrī ierasti iedzīvotāji izvēlas uzsākt apkures sezonu. Agrāk vai vēlāk, tas ir atkarīgs no ārgaisa temperatūras un, protams, pašu iedzīvotāju vēlmēm.

Jāsaka gan, ka tādas vienotas, centralizētas māju pieslēgšanas apkurei Jelgavā nav jau vismaz 12 gadus. Jelgavā visās daudzdzīvokļu mājās ir uzstādīti automātiskie individuālie siltumpunkti (ISP). Tajos var ieregulēt vēlamās temperatūras, pie kādām apkure ēkā automātiski vai nu ieslēdzas, vai izslēdzas un apkures pilnīga noslēgšana (vai tā sauktā – apkures sezonas pārtraukšana un uzsākšana) nav nepieciešama. Pilnīga apkures sistēmas nenoslēgšana arī nodrošina to, ka apkures sistēma nevar tikt nesankcionēti iztukšota un mājā uzstādīti neatbilstoši sildelementi. Normatīvie akti nosaka, ka sildelementu jeb radiatoru nomaiņa var notikt tikai saskaņojot ar ēkas pārvaldnieku. Tas nodrošina mājas iekšējās sistēmas atbilstošu un kvalitatīvu renovāciju.

Ja siltumapgāde vasaras mēnešos tomēr mājā ir pārtraukta, tad siltumapgādes uzņēmums “Fortum” vēlas atgādināt, ka kārtība, kādā Jelgavā, uzsākot apkures sezonu, pieslēdz apkuri dzīvojamām mājām, jau daudzus gadus ir nemainīga:

1. Dzīvokļu īpašniekiem ar kopīgu lēmumu un rakstisku iesniegumu (vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai ar iesniegumu) ir jāvēršas pie savas mājas pārvaldnieka ar lūgumu uzsākt apkures sezonu.

2. Pārvaldnieks šo lēmumu paziņo siltumapgādes uzņēmumam “Fortum”.

3. Siltumapgādes uzņēmums pārbauda parādu situāciju mājā un, ja mājai parāda nav, pieslēdz apkuri 48 h laikā.

4. Pirmās tiek pieslēgtas mājas, kurām nav parādu par patērēto siltumu.

Vairāk par apkures uzsākšanu, lasiet šeit.