Fortum uzsāk Lovīsas (Loviisa) atomelektrostacijas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

Korporācijas Fortum preses relīze, 2020.gada 13.augusts.

Fortum [Power and Heat Oy] ir uzsākusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru (IVN procedūra) Lovīsas atomelektrostacijā. Procedūrā tiks novērtēta spēkstacijas darbības iespējamā paplašināšanas, vai pretēji - elektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšanas ietekme uz vidi, kā arī pilnīgas zema un vidēja piesārņojuma līmeņa atkritumu apglabāšanas ietekme uz vidi.

“Lovīsas elektrostacijas pašreizējās darbības licences ir derīgas līdz 2027. un 2030. gada beigām. Šajā procedūrā mēs izvērtēsim gan komerciālās darbības paplašināšanas, gan spēkstacijas ekspluatācijas pārtraukšanas ietekmi uz vidi, sabiedrības veselību un drošību, gan uz apkārtējo sabiedrību un ekonomiku", saka Lovīsas elektrostacijas direktora vietnieks Tomass Buddas.

“Tehnoloģiju ziņā Lovīsas spēkstacija atbilst visām pašreizējām drošības prasībām. Ietekmes uz vidi novērtējums, kas tagad tiks veikts, palīdzēs mums savākt datus par iespējamu jaunu darbības licences pieteikumu,” viņš turpina.

IVN procedūrai ir divi posmi, un tā ilgs aptuveni astoņpadsmit mēnešus. Pirmajā programmas posmā ir ietverts Fortum plāns par ietekmes uz vidi novērtējumu un par komunikācijas un līdzdalības sakārtošanu. Pamatojoties uz IVN programmu, ziņojumiem un viedokļiem par to, tiks veikts ietekmes uz vidi novērtējums, kura rezultāti tiks izklāstīti Vides ietekmes novērtējuma ziņojumā.

IVN procedūrā koordinējošā iestāde Somijā ir Ekonomikas un nodarbinātības ministrija, un par starptautisko noklausīšanos atbild Vides ministrija.

Kodolenerģija ir no oglekļa dioksīda (CO2) brīva enerģija un uzticams enerģijas avots, kas nav atkarīgs no laika apstākļiem, tā palīdz nodrošināt mūsdienu vajadzības pēc enerģijas un, kopā ar atjaunojamo enerģiju mazina ietekmi uz klimata pārmaiņām.

Papildu informācija:

Thomas Buddas, Lovīsas elektrostacijas direktora vietnieks, +358 10 455 3710

Medijiem: Pia Fast, Komunikāciju vadītāja, tālr. +358 40 147 8752

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras tīmekļa vietne: www.fortum.com/loviisaeia

Lovīsas atomelektrostacija

2019. gadā slodzes koeficients Fortum pilnībā piederošajā Lovīsas atomelektrostacijā bija 92,4%. Elektroiekārtas nepārtraukta attīstība un modernizācija ļauj noteikt slodzes koeficientus, kas ir viens no labākajiem saspiestā ūdens reaktoriem starptautiskā mērogā. Pēdējo piecu gadu laikā Fortum investīcijas Lovīsas elektrostacijā ir sasniegušas aptuveni 450 miljonus eiro. Elektrostacija 2019. gadā kopumā saražoja 8,2 teravatstundas (neto) elektroenerģijas, kas ir vairāk nekā 10% no Somijas elektroenerģijas ražošanas apjoma. Fortum nodarbina aptuveni 700 kodolnozares profesionāļus, 500 no tiem strādā Lovīsas spēkstacijā. Turklāt katru dienu spēkstacijas teritorijā strādā gandrīz 100 citu saistīto uzņēmumu darbinieki.

Ietekmes uz vidi novērtējuma programmas kopsavilkums starptautiskajai izskatīšanai