Fortum plāno veikt siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes atsevišķiem siltumtīklu posmiem Jelgavā

Rūpējoties par drošu un kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu visiem mūsu klientiem Jelgavā un lai savlaicīgi atklātu potenciālās bojājumu vietas centralizētās siltumapgādes sistēmā un novērstu iespējamos siltumenerģijas piegādes pārtraukumus klientiem apkures sezonas laikā, arī šovasar, laika posmā no 7. jūlija līdz 28. jūlijam, “Fortum” plāno veikt siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes atsevišķos siltumtīklu posmos Jelgavā.

Tā kā uz hidrauliskās pārbaudes veikšanas laiku no siltumtīkliem ir jāatslēdz visi patērētāji, kurus skar konkrētā hidrauliskā pārbaude, un jāsamazina siltumtīklu ūdens, jeb siltumnesēja, temperatūra, hidrauliskās pārbaudes laikā iedzīvotājiem nebūs pieejams karstais ūdens. Pārbaudes laikā siltumtīkli ir paaugstinātas bīstamības objekti - siltumnesēja spiediens tajos ir paaugstināts.  Precīzu informāciju par plānotajām hidraulisko pārbaužu vietām un ar to saistītajiem siltumenerģijas (karstā ūdens) piegādes pārtraukumiem, sniegsim gan pārvaldniekiem, gan konkrēto māju iedzīvotājiem pirms katras konkrētās plānotās hidrauliskās pārbaudes.

Lai iespējamo siltumtīklu bojājumu gadījumā, kuri varētu tikt konstatēti hidrauliskās pārbaudes laikā, apkārtējā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs un nenodarītu kaitējumu ne cilvēkiem, ne videi, pirms hidrauliskās pārbaudes siltumnesējs ir jāatdzesē līdz + 45 grādiem. Tādēļ karstā ūdens temperatūra ēkās, kuras skars hidrauliskā pārbaude, tiks pakāpeniski samazināta jau iepriekšējās dienas vakarā pēc pusnakts. Gadījumā, ja kāds siltumtīklu posms hidraulisko pārbaudi neizturēs un būs nepieciešami remontdarbi, informēsim par to konkrēto ēku pārvaldniekus un iedzīvotājus papildus, un siltumenerģijas piegādi atjaunosim pēc bojājuma novēršanas. Ja hidrauliskās pārbaudes laikā bojājumi siltumtīklos netiks konstatēti, siltumenerģijas piegāde ēkām var tikt atjaunota pirms informatīvajā paziņojumā norādītā laika. Aktuālā informācija būs pieejama arī Fortum mājas lapā www.fortum.lv sadaļā Piegādes pārtraukumi. Pirmās hidrauliskās pārbaudes Jelgavā ir plānotas 7.jūlijā Meiju ceļš 10, Ganību ielas 57 A, Celtnieku/Traktoristu/Lidotāju ielu rajonos.

Gadījumā, ja hidraulisko pārbaužu veikšanas laikā, iedzīvotāji novēro zaļganas krāsas ūdens noplūdes (siltumnesējs ir iekrāsots ar videi un cilvēka veselībai nekaitīgu pārtikas krāsvielu), lūdzam nekavējoties ziņot Fortum Klientu apkalpošanas centram pa tālruni: 63007055.

Šovasar siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes “Fortum” plāno veikt tiem siltumtīklu posmiem, kuri pieņemti ekspluatācijā pirms 2001. gada un ir kalpojuši vairāk nekā 20 gadus. Kopējais pārbaudāmo siltumtīklu garums ir gandrīz 10 km (9 962 m), kas ir aptuveni 13% no tīklu kopējā garuma. Kopējais siltumtīklu garums Jelgavā ir 75 km. Pagājušajā vasarā siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes veicām siltumtīklu posmiem ar kopējo garumu 3998 m, jeb aptuveni 5% no kopējā tīklu garuma.

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes ir efektīvs veids, lai pārliecinātos par siltumtīklu hermētiskumu un drošību, un samazinātu iespējamos siltumtīklu bojājumus apkures sezonas laikā.