Esam sākuši veikt plānotos remontdarbus vairāku ēku individuālajos siltumpunktos

Rūpējoties par nepārtrauktas siltumapgādes nodrošināšanu ilgtermiņā katram mūsu klientam Jelgavā, šovasar esam plānojuši veikt remontdarbus 32 ēku individuālajos siltumpunktos, kuros esam konstatējuši nolietojuma pazīmes, kas var potenciāli ietekmēt siltumenerģijas piegādi un pakalpojuma kvalitāti klientiem.  Šonedēļ plānotie remontdarbi tiek veikti 12 individuālajos siltumpunktos. Darbi turpināsies arī nākamajā nedēļā un jūlijā.

Fortum siltumapgādes servisa dienesta darbinieki veic regulāru Fortum pārziņā esošo ēku individuālo siltumpunktu apsekošanu, lai savlaicīgi konstatētu nolietojuma pazīmes un novērstu potenciālos bojājumus. Atsevišķus darbus ir iespējams veikt nekavējoties, neatslēdzot siltumenerģijas piegādi ēkai. Tomēr ir darbi, kuru veikšanai ir nepieciešams atslēgt siltumenerģijas piegādi. Šie darbi pēc iespējas tiek plānoti vasaras sezonā, kad netiek izmantota apkure. Siltumenerģijas atslēgšanas ilgums ēkai ir atkarīgs no tā, vai darbu veikšanai nepieciešams atslēgt vienu vai vairākas ēkas un vidēji tas svārstās no dažām stundām līdz vienai dienai. Remontdarbus ēku individuālajos siltumpunktos cenšamies veikt operatīvi, lai maksimāli saīsinātu karstā ūdens piegādes pārtraukumus klientiem.

Par plānotajiem remontdarbiem, kas saistīti ar siltumenerģijas piegādes pārtraukumiem, Fortum savlaicīgi informē konkrēto ēku pārvaldniekus un iedzīvotājus. Aktuālā informācija ir pieejama arī Fortum mājas lapā, sadaļā Piegādes pārtraukumi