Jelgavas dome un SIA «Fortum Latvia» sāk kopīgu izpētes darbu zaļās enerģijas – ūdeņraža –izmantošanai

5. maijā Jelgavas dome un SIA «Fortum Latvia» parakstīja nodomu protokolu, sākot kopīgu izpētes darbu, lai izvērtētu tehniskos aspektus un ekonomisko pamatojumu ūdeņraža ieguvei un pielietošanai. Pētījuma mērķis ir izstrādāt risinājumus, kas nākotnē Jelgavas pašvaldības uzņēmumu autotransportu ļautu papildināt ar nulles emisiju zaļā ūdeņraža elektriskajiem autobusiem un ūdeņraža elektriskajiem atkritumu izvešanas transportlīdzekļiem.

Kā uzsver Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, pašvaldība, parakstot Pilsētu mēru paktu, jau 2009. gadā ir apņēmusies veicināt ilgtspēju un klimata pārmaiņu mazināšanu, samazinot CO2 izmešu apjomu. «Nodomu protokols ir vēl viens solis, lai veicinātu zaļas enerģijas izmantošanu pilsētā. Šobrīd ar «Fortum Latvia» ir uzsākts kopīgs izpētes darbs, lai Jelgavā varētu sākt ražot zaļo ūdeņradi, izveidot uzpildes infrastruktūru un papildināt pašvaldības uzņēmumus ar transportlīdzekļiem, kuru darbību nodrošina zaļais ūdeņradis,» skaidro domes priekšsēdētājs, uzsverot: kā pirmais ar ūdeņradi darbināmus transportlīdzekļus pilsētā nākotnē varētu sākt izmantot Jelgavas Autobusu parks.

Savukārt SIA «Fortum Latvia» valdes priekšsēdētājs Andris Vanags uzsver, ka uzņēmuma mērķis nemainīgi ir piedāvāt klientiem videi draudzīgu enerģiju un pakalpojumus. «Esam apņēmušies veikt videi draudzīgu saimniecisko darbību un atbildīgi izmantot dabas resursus. Uzņēmums ne tikai nodarbojas ar siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, sadali un tirdzniecību, kā arī atkritumu pārstrādi, īpaši uzsverot darbības ilgtspēju un oglekļa dioksīda emisijas neitralitāti, bet arī aktīvi strādā pie pētniecības ūdeņraža ieguves un pielietošanas jomā.» Iesaistītās puses šobrīd ir parakstījušas nodomu protokolu, kas paredz turpmāk izpētes darbu veikt kopīgi, lai nākotnē Jelgavā attīstītu jaunas zaļās enerģijas – ūdeņraža – izmantošanu.

Kristīne Langenfelde, Jelgavas Vēstnesis