Fortum turpina nodrošināt siltumapgādi klientiem Jelgavā un Daugavpilī

Laikā, kad valstī ir izsludināta Ārkārtas situācija saistībā ar COVID-19 izplatību un ieviesti virkne ierobežojošie pasākumi vīrusa izplatības ierobežošanai, Fortum turpina nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanu un piegādi saviem klientiem – 16 000 mājsaimniecībām un 172 juridiskajiem klientiem Jelgavā un pašvaldības akciju sabiedrībai “Daugavpils siltumtīkli” Daugavpilī.

Kā stāsta Fortum biznesa vadītājs Latvijā Andris Vanags: “Organizējot darbu, mēs stingri ievērojam valdības un medicīnisko iestāžu rekomendācijas, kā arī īstenojam uzņēmumā izstrādāto “Rīcības plānu COVID-19 izplatības gadījumā”. Nepārtraukta siltumenerģijas piegāde klientiem pie šā brīža ārgaisa temperatūrām joprojām ir ļoti svarīga, tādēļ, rūpējoties par darbinieku un sabiedrības veselību,  savā darba ikdienā esam ieviesuši vairākas būtiskas pārmaiņas. Esam slēguši apmeklētājiem biomasas koģenerācijas staciju Jelgavā. Ražotņu vadības telpām gan Jelgavā, gan Daugavpilī, kurās strādā operatori, kuri nodrošina un uzrauga siltumenerģijas ražošanas un pārvades procesu, esam noteikuši stingrus piekļuves ierobežojumus. Pārējiem darbiniekiem, izņemot operatorus, tās ir slēgtas. Ir samazināta darbinieku kontaktēšanās iespēja ar kurināmā piegādātājiem, ieviestas regulāras roku, datora klaviatūru dezinficēšanas un telpu vēdināšanas prasības. Visi darbinieki, kuru darba specifika to atļauj, strādā attālināti. Informācijas apmaiņu un regulāru saziņu darbinieku starpā nodrošinām gan ar e-pastu starpniecību, gan izmantojot uzņēmumā pieejamās platformas video zvanu un sapulču organizēšanai. Darbs turpinās, jaunajiem apstākļiem pielāgojamies un ceram, ka valstī un uzņēmumā ieviestie piesardzības pasākumi dos rezultātus.”

Fortum uz laiku no 16. marta līdz 14. aprīlim ir slēdzis arī Klientu apkalpošanas centru Jelgavā. Kā stāsta SIA “Fortum Jelgava” valdes priekšsēdētājs Gundars Pētersons: “Domājot par mūsu klientu, kuri apmeklē Klientu apkalpošanas centru un kuri pārsvarā ir vecāka gadagājuma cilvēki, drošību un veselību, Klientu apkalpošanas centru esam slēguši. Bet darbs turpinās. Pateicoties mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, klientu apkalpošanu varam nodrošināt attālināti. Esam novērojuši, ka klientu zvanu skaits dienā pēdējās nedēļas laikā ir pieaudzis. Šobrīd cilvēki saskaras ar dīkstāvi savās darba vietās, atvaļinājumiem bez darba samaksas saglabāšanas un citiem darbinieku ienākumus nelabvēlīgi ietekmējošiem pasākumiem,  un valstī kļūst aktuāls jautājums par to, kā norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem. Mēs sekosim līdzi valdības pieņemtajiem lēmumiem un izskatīsim katra klienta gadījumu individuāli, cenšoties rast labāko risinājumu.”

Jau informējām, ka Fortum Klientu apkalpošanas centra darbs Jelgavā tiek organizēts attālināti, aicinot klientus izmantot iespēju risināt savus jautājumus, zvanot uz Klientu apkalpošanas centra tālruni 63007055, vai sūtot e-pastu uz fortum.jelgava@fortum.com.