SIA "Fortum Jelgava" informācija par projekta īstenošanu, 06.12.2019.

Eiropas Fonfu logo

06.12.2019.

Projekts:  "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā." Projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/035.

SIA "Fortum Jelgava" informē, ka projekta ″Siltumenerģijas pārvades un sadales  sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā.” realizācija ir pabeigta.

Projekta ietvaros ir rekonstruēti siltumapgādes tīkli 4054 m garumā un 10 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās ir uzstādīti jauni automātiskie siltumpunkti.

Projekta realizācijas rezultātā tiks sasniegts uzstādītais mērķis - samazināti siltumenerģijas zudumus siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmā, un paaugstināta nepārtrauktas siltumenerģijas piegādes kvalitāti un drošību.

Šobrīd ir apkopota projekta daļas: “Rūpnieciski izgatavotu siltumpunktu piegāde” un “Individuālo siltumpunktu ierīkošanas būvdarbi projektā: ″Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā.″ dokumentācija un iesniegta izskatīšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā.

Projekts ir apstiprināts darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 1.kārta” un 2018. gada 06. jūnijā ir parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta: “Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā” īstenošanu.

Projekta kopējie izdevumi: 919 667.76 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 760 056.00 EUR un Kohēzijas fonda atbalsta summa: 40% no attiecināmajiem izdevumiem - 304 022.40 EUR.