Ekspluatācijā nodota „Fortum” siltumenerģijas akumulācijas iekārta Jelgavā

ES līdzfinansēts projekts

2019. gada 1. novembrī ekspluatācijā nodota "Fortum" siltumenerģijas akumulācijas iekārta Jelgavā, kas atrodas pie Fortum biomasas koģenerācijas stacijas Rūpniecības ielā 73A. Siltumenerģijas akumulācijas iekārtas izbūves rezultātā tiek iegūts primārā energoresursa – šķeldas, ietaupījums, tiek uzlaboti koģenerācijas stacijas lietderības radītāji, maksimāli optimizēti siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas procesi atbilstoši siltumenerģijas pieprasījumam un situācijai elektroenerģijas tirgū, panākot vēl lielāku siltumnīcefekta gāzu izmešu samazinājumu no Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas. Turklāt siltumenerģijas akumulācijas iekārta palielina centralizētās siltumapgādes sistēmas  drošību un siltumenerģijas piegādes nepārtrauktību klientiem, jo kalpo kā rezerve siltumtīklu piebarošanai noplūdes gadījumos.

Siltumenerģijas akumulācijas iekārta ir 5000m3 liela siltumenerģijas akumulācijas tvertne, kas uzkrāj saražoto siltumenerģiju, lai to izmantotu siltumenerģijas pieprasījuma maksimumstundās - pārsvarā apkures sezonas nakts periodos, kad pieprasījums pēc siltumenerģijas ir augsts, bet pēc elektroenerģijas - zems. Tādējādi tiek samazināta siltumenerģijas ražošana koģenerācijas režīmā nakts stundās un daļa no nepieciešamās siltumenerģijas tiek nodrošināta no akumulācijas tvertnes. Savukārt dienas laikā, kad pieprasījums pēc siltumenerģijas samazinās, bet pēc elektroenerģijas palielinās, koģenerācijas stacija spēj ražot siltumenerģiju, nododot to gan siltumtīklos, gan akumulācijas tvertnē. Līdz ar to, koģenerācijas stacija strādā vienmērīgi ar stabilu jaudu, nodrošinot labākus lietderības radītājus un tādējādi ekonomējot primāro energoresursu - šķeldu.  Siltumenerģijas akumulācijas iekārta ir pilnībā integrēta Jelgavas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā un tās vadību un darbību nodrošina esošās koģenerācijas stacijas operatori no stacijas vadības telpas.

2018. gada 14. augustā SIA “Fortum Latvia” noslēdza līgumu ar CFLA (Centrālā finanšu līgumu aģentūra) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.3.1.0/18/A/025 “Siltumenerģijas akumulācijas iekārtas izbūve Jelgavā”. Projekta būvniecības izmaksas ir 1,4 milj. EUR, paredzētais ES līdzfinansējums - 429 138 EUR.. Būvniecības darbi tika uzsākti 2019. gada februārī.