SIA "Fortum Jelgava" informācija par projekta īstenošanu

Eiropas Fonfu logo

Projekts: 

"Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā." Projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/035.

SIA "Fortum Jelgava" informē, ka, turpinot projekta ″Siltumenerģijas pārvades un sadales  sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā.” realizāciju, būvdarbu līguma “Individuālo siltumpunktu ierīkošanas būvdarbi 10 ēkās, Jelgavā.” ietvaros, vairākās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās jaunu individuālo siltumpunktu ierīkošanas būvdarbi ir pabeigti. Septembra mēnesī turpināsies atlikušie siltumpunktu ierīkošanas būvdarbi. Visu siltumpunktu nodošanu ekspluatācijā plānots pabeigt līdz septembra beigām.

Ierīkojot šos 10 siltumpunktus tiks pārtraukta pēdējo trīs centrālo siltumpunktu ekspluatācija un tiks pāriets uz energoefektīvākiem 2-cauruļu siltumapgādes tīkliem, vienlaicīgi samazinot sultumtīklu garumu par 440 metriem.

Projekta realizācijas rezultātā tiks sasniegts uzstādītais mērķis - samazināt siltumenerģijas zudumus siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmā, un paaugstināt nepārtrauktas siltumenerģijas piegādes kvalitāti un drošību.

Šobrīd ir uzsākta realizētās projekta daļas: “Rūpnieciski izgatavotu siltumpunktu piegāde un Individuālo siltumpunktu ierīkošanas būvdarbi projektā: ″Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā.″, projekta dokumentācijas apkopošana iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā. Saskaņā ar Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku, projekta dokumentācija un noslēguma maksājuma pieprasījums ir jāiesniedz  2019. gada 06. decembrī.

Projekts ir apstiprināts darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 1.kārta” un 2018. gada 06. jūnijā ir parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta: “Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā” īstenošanu.

Projekta kopējie izdevumi: 919 667.76 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 760 056.00 EUR un atbalsta summa: 40 % no attiecināmajiem izdevumiem - 304 022.40 EUR.