Kā rīkoties, ja vēlies, lai mājai tiek pieslēgta apkure

Kārtība, kādā Jelgavā, uzsākot apkures sezonu, dzīvojamām mājām pieslēdzam apkuri, jau daudzus gadus ir nemainīga. Tomēr, tā kā saņemam zvanus no iedzīvotājiem par apkures pieslēgšanas kārtību, vēlamies to atgādināt:

1. Dzīvokļu īpašniekiem ar kopīgu lēmumu un rakstisku iesniegumu (vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai ar iesniegumu) ir jāgriežas pie savas mājas pārvaldnieka ar lūgumu uzsākt apkures sezonu.

2. Pārvaldnieks, ņemot vērā ēkas tehnisko gatavību apkures sezonai, šo lēmumu paziņo siltumapgādes uzņēmumam “Fortum”.

3. Siltumapgādes uzņēmums pārbauda parādu situāciju mājā un, ja mājai parāda nav, pieslēdz apkuri 48 h laikā.

4. Pirmās tiek pieslēgtas mājas, kurām nav parādu par patērēto siltumu.

Ja vasaras mēnešos siltumenerģijas piegāde ēkai netika pārtraukta, tad siltumu ēka saņem atbilstoši ieregulētajam temperatūras režīmam ēkas individuālajā siltumpunktā un šo ēku iedzīvotājiem nav jāveic nekādas ar apkures pieslēgšanu saistītas darbības.