Jauno siltumenerģijas akumulācijas tvertni plānojam izmantot jau šoruden

Projekti

Aprises ieguvusi un pa gabalu jau pamanāma cilindra veida siltumenerģijas akumulācijas tvertne, ko līdzās biokoģenerācijas stacijai Rūpniecības ielā būvē Jelgavas centralizētās siltumapgādes uzņēmums «Fortum». «Augustā plānots pabeigt tvertnes būvdarbus un veikt hidrostatiskās pārbaudes, lai jau šoruden to varētu izmantot. Tieši pavasarī un rudenī, kad ir krasa atšķirība starp āra temperatūru dienā un naktī, šādai akumulācijas tvertnei ir visracionālākais pielietojums, jo ļauj nodrošināt karstā ūdens un siltuma piegādi, darbinot staciju efektīvākā režīmā,» skaidro uzņēmuma pārstāvis Ingus Kaprāns.

Siltumenerģijas akumulācijas tvertne būs cilindra formā ar konusveida jumtu. Rezervuāra diametrs – 16 metri, augstums – 25,75 metri. Tvertnes tilpums paredzēts 5000 kubikmetru, un tajā tiks iepildīts speciāli sagatavots siltumtīklu ūdens, kas tiks uzsildīts un izmantots apkures un karstā ūdens nodrošināšanai brīžos, kad pieprasījums pēc siltumenerģijas ir augsts, bet pēc elektroenerģijas – zems: pārsvarā naktīs apkures sezonas laikā. Tvertne tiek būvēta no apakšas uz augšu – katra nākamā kārta tiek piemetināta apakšā, un tad tvertne pacelta uz augšu. Šobrīd ir uzbūvētas desmit kārtas, atlikušas vēl trīs. «Pēc tam tvertni piepildīsim ar ūdeni, lai veiktu hidrostatiskās pārbaudes. Tas ir būtiski, jo šajā tvertnē ietilpst liels ūdens daudzums – gandrīz 70 procenti no visos pilsētas siltumtīklos esošā ūdens,» norāda I.Kaprāns. Kad tvertne būs pārbaudīta, tai tiks uzlikta izolācija, bet pēc tam tvertni apšūs ar metāla loksnēm, kuru krāsojums paredzēts tumšās un gaišās horizontālās joslās, izmantojot tos pašus toņus, kas ir koģenerācijas stacijas fasādēm. Jāuzsver, ka visas iekārtas, kas potenciāli varētu radīt troksni, tiks izvietotas koģenerācijas stacijas turbīnas ēkā.

Pēc siltumenerģijas akumulācijas tvertnes izbūves jelgavnieki iegūs modernāku un efektīvāku siltumapgādes sistēmu, kas nodrošinās stabilāku un drošāku siltumenerģijas piegādi – siltumenerģijas akumulācijas iekārta arī palielinās centralizētās siltumapgādes sistēmas drošību, jo noplūdes gadījumā būs ūdens, ko operatīvi ielaist tīklos, neapstādinot sistēmu un nepārtraucot siltum­apgādi. Līdz ar šādas tvertnes uzbūvēšanu ilgtermiņā samazināsies arī kurināmā, elektroenerģijas un ūdens patēriņš, kas savukārt pozitīvi ietekmēs vidi un palielinās koģenerācijas stacijas efektivitāti, samazinot kaitīgo vielu emisijas un ražošanas izmaksas.

Uzņēmuma pārstāve Guntra Matisa skaidro, ka iecere uzstādīt siltumenerģijas akumulācijas iekārtu bija, jau plānojot Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijas būvniecību, – šāda iecere bija arī Jelgavas stacijas dvīņu projektā Jervenpē, Somijā. Tomēr ekonomisku apsvērumu dēļ šāda tvertne nevienā no abām stacijām netika izbūvēta. Darbs pie Jelgavas siltumenerģijas akumulācijas projekta atsākās 2016. gadā.

Saskaņā ar iepirkumu būvdarbus veic SIA «Industry Service Partner». Akumulācijas tvertnes izbūves projekta kopējās izmaksas ir apmēram 1,7 miljoni eiro, no kuriem 429 138 eiro ir Eiropas fondu līdz­finansējums. «Šobrīd Latvijā šādu bezspiediena tvertņu vēl nav – reizē ar mums tāda tiek būvēta Salaspilī, un «Latvenergo» projektē šāda tipa tvertni TEC2,» piebilst I.Kaprāns.

Teksta autore Ilze Knusle, Jelgavas Vēstnesis