Mainās apmaksas kārtība par mājas siltumpunkta (ISP) darbināšanai patērēto elektroenerģiju.

Sākot ar 2019.gada aprīli, ISP darbināšanai patērētās elektrības uzskaite un apmaksas iekasēšana ir nodota mājas pārvaldniekam, kā tas ir paredzēts, starp dzīvojamās mājas un siltumapgādes uzņēmumu noslēgtajā Siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumā. Dzīvokļu īpašnieki šo maksājumu veiks kopā ar mājas koplietošanas elektroenerģijas (elektrības) maksājumu.


No 2019.maija SIA “Fortum Jelgava” Pakalpojumu rēķinos pozīcijā “Elektrība individuālajā siltumpunktā” ikmēneša uzrēķina vairs nebūs. Maksa par ISP patērēto elektroenerģiju tiks apvienota ar mājas koplietošanas elektroenerģiju un iekļauta SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piestādītajā Pakalpojumu rēķinu sadalījumā.

Ēkas individuālais siltumpunkts (ISP) nodrošina siltumenerģijas saņemšanu no siltuma ražotāja siltumtīkliem un tās nodošanu mājas iekšējai siltumapgādes sistēmai, siltumnesēja parametru kontroli un siltumenerģijas padeves regulēšanu uz apkures sistēmu un karstā ūdens apgādes sistēmu.


Siltumpunkta darbības nodrošināšanai ir nepieciešama elektroenerģija. Siltumpunktā patērētā elektroenerģija ir mājas koplietošanas elektroenerģija. 

Elektroenerģijas patēriņš siltumpunkta darbības nodrošināšanai daudzdzīvokļu mājās ir atšķirīgs, jo ir tieši saistīts ar mājas iekšējo siltumapgādes un karstā ūdens apgādes sistēmu kvalitāti un darbību. Sakārtojot šīs sistēmas mājā, iedzīvotāji var tieši ietekmēt to, cik daudz elektroenerģijas patērēs viņu mājas ISP. 


Mājas ISP uzturēšanas, darbināšanas,  apkalpošanas un remonta izdevumi ir jāsedz visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem. Dzīvokļu īpašniekiem ir jāmaksā arī par siltumpunkta darbināšanai patērēto elektroenerģiju, jo šīs izmaksas nevienā pakalpojuma maksā nav iekļautas.