Turpinās darbs pie projekta realizācijas “Siltumenerģijas akumulācijas iekārtas izbūve Jelgavā”.

Eiropas fondu logo

Īstenojot Kohēzijas fonda projektu, lai izbūvētu Jelgavā 5000m3 lielu siltumenerģijas akumulācijas tvertni, darbi norit veiksmīgi un ir sasniegtas sekojošas projekta fāzes:

  •  2019. gada 1. februārī ir noslēgts līgums par Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu siltumenerģijas akumulācijas iekārtas būvniecības procesā ar AS “”Inspecta Latvia”:

  •  2019. gada 4. februārī ir noslēgts līgums par siltumenerģijas akumulācijas iekārtas būvniecību ar SIA “Industry Service Partner”;

  •  2019. gada 25. februārī ir saņemta atzīme Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un objektā ir uzsākti ”0” cikla darbi.

Projekta realizācija norit atbilstoši plānam un nav bažu par to, ka varētu būt kādas aizķeršanās, lai sasniegtu nospraustos mērķus attiecībā pret Kohēzijas fonda naudas apguves nosacījumiem.