SIA “Fortum Jelgava” informācija par projekta īstenošanu

Eiropas fondu logo

06.03.2019.

Projekts: 
"Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā." Projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/035.

SIA "Fortum Jelgava" informē, ka projekta ietvaros plānotie virszemes siltumtīklu posma, sešu rajonu dzīvojamo māju tehnisko koridoru siltumtīklu rekonstrukcijas, un sešu rajonu ārējo siltumtīklu rekonstrukcijas/optimizācijas būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekti ir pieņemti ekspluatācijā.
Kopējais rekonstruēto un optimizēto siltumtīklu garums sastāda 3753 m.
Projektā iekļautie 11 ēku jauni individuālie siltumpunkti ir piegādāti un to ierīkošanas būvdarbus plānots uzsākt šī gada pavasarī un nodot tos ekspluatācijā līdz apkures sezonas sākumam.
Projekta realizācijas rezultātā tiks sasniegts uzstādītais mērķis - samazināt siltumenerģijas zudumus siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmā, un paaugstināt nepārtrauktas siltumenerģijas piegādes kvalitāti un drošību.
Šobrīd ir apkopota projekta dokumentācija starpposma maksājuma pieprasījumam, ko 2019. gada 06. martā plānots iesniegts Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā.
Projekts ir apstiprināts darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 1.kārta” un 2018. gada 06. jūnijā ir parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta: “Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā” īstenošanu.
Projekta kopējie izdevumi: 919 667.76 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 760 056.00 EUR un atbalsta summa: 40 % no attiecināmajiem izdevumiem - 304 022.40 EUR.