„Fortum” Jelgavā sāk siltumenerģijas akumulācijas iekārtas izbūvi

Eiropas fondu logo

Šonedēļ SIA "Fortum Latvia" Jelgavā sāk siltumenerģijas akumulācijas iekārtas izbūvi pie biomasas koģenerācijas stacijas Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā. Siltumenerģijas akumulācijas iekārtas izbūves mērķis ir iegūt primārā energoresursa – šķeldas, ietaupījumu, uzlabojot esošās koģenerācijas stacijas lietderības radītājus, maksimāli optimizēt siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas procesu atbilstoši siltumenerģijas pieprasījumam un situācijai elektroenerģijas tirgū, panākot vēl lielāku siltumnīcefekta gāzu izmešu samazinājumu Jelgavas centralizētajā siltumapgādes sistēmā. Būvniecības darbus ir plānots pabeigt līdz 2019. gada novembrim.

Siltumenerģijas akumulācijas iekārtas izbūves projekta ietvaros tiks izbūvēta 5000m3 liela siltumenerģijas akumulācijas tvertne, kas uzkrās saražoto siltumenerģiju, lai to izmantotu siltumenerģijas pieprasījuma maksimumstundās - pārsvarā apkures sezonas nakts periodos, kad pieprasījums pēc siltumenerģijas ir augsts, bet pēc elektroenerģijas - zems. Tādējādi tiks samazināta siltumenerģijas ražošana koģenerācijas režīmā nakts stundās un daļa no nepieciešamās siltumenerģijas tiks nodrošināta no akumulācijas tvertnes. Savukārt dienas laikā, kad pieprasījums pēc siltumenerģijas samazinās, bet pēc elektroenerģijas palielinās, koģenerācijas stacija spēs ražot siltumenerģiju, nododot to gan siltumtīklos, gan akumulācijas tvertnē. Līdz ar to, koģenerācijas stacija strādās vienmērīgi ar stabilu jaudu, nodrošinot labākus lietderības radītājus un tādējādi ekonomējot primāro energoresursu - šķeldu.

Siltumenerģijas akumulācijas iekārtas izbūves rezultātā Fortum klienti Jelgavā iegūs modernāku un efektīvāku siltumapgādes sistēmu, kas nodrošinās stabilāku un drošāku siltumenerģijas piegādi, kā arī ilgtermiņā stabilāku un paredzamāku siltumenerģijas tarifu. Siltumenerģijas akumulācijas iekārta palielinās centralizētās siltumapgādes sistēmas  drošību, jo kalpos kā rezerve siltumtīklu piebarošanai noplūdes gadījumos. Projekta īstenošanas rezultātā samazināsies kurināmā, elektroenerģijas un ūdens patēriņš, kas, savukārt, pozitīvi ietekmēs vidi, uzlabosies koģenerācijas stacijas efektivitāte, samazināsies izmešu emisijas un siltumnīcefektu radošās ogļskābās gāzes (CO2) izplūde atmosfērā, kā arī samazināsies ražošanas izmaksas.

2018. gada 14. augustā SIA “Fortum Latvia” noslēdza līgumu ar CFLA (Centrālā finanšu līgumu aģentūra) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.3.1.0/18/A/025 “Siltumenerģijas akumulācijas iekārtas izbūve Jelgavā”. Projekta kopējie izdevumi ir 1 milj. 730 856 EUR, paredzētais ES līdzfinansējums - 429 138 EUR.