Paziņojums par iepirkumu: “Biroja telpu pārbūve Pasta ielā 47, Jelgavā."

SIA “Fortum Jelgava” izsludina iepirkuma procedūru biroja telpu pārbūvei Pasta ielā 47, Jelgavā.

  1. Pazinojums par iepirkuma procedūru
  2. Sarunu procedūras  “Biroja telpu pārbūve Pasta ielā 47, Jelgav.″, ID Nr. FJ 2019/1-SPS-SP Nolikums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Līdz 2019. gada 31. janvārim, plkst.11:00