SIA “Fortum Jelgava” informācija par projekta īstenošanu

Eiropas fondu logo

06.12.2018.

Projekts: "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā." Projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/035.
Projekta īstenošanas gaitā ir pabeigtas iepirkumu procedūras un noslēgti līgumi:

  • ar SIA „IZOTERMS” par rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegādi;

  • ar SIA "LOKŠIRS" par ārējo virszemes un pazemes siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas/optimizācijas būvdarbiem;

  • ar SIA  " BRUSTVER-1".par ēku tehnisko koridoru siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas būvdarbiem;

  • ar “GEBWELL” LTD par rūpnieciski izgatavotu ēku individuālo siltumpunktu piegādi.

Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegāde ir pabeigta 13.07.2018.
Būvuzņēmēji SIA "LOKŠIRS" un SIA "BRUSTVER-1” līgumos noteiktajos termiņos ir pabeiguši ārējo pazemes siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas/optimizācijas būvdarbus un ēku tehnisko koridoru siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas būvdarbus.
Šobrīd tiek sakārtota galīgā būvniecības izpilddokumentācija iesniegšanai Jelgavas pašvaldības būvvaldē un ir uzsākta projekta kopējās dokumentācijas apkopošana maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai.
Projekts ir apstiprināts darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 1.kārta” un 2018. gada 06. jūnijā ir parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta: “Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā” īstenošanu.
Projekta kopējie izdevumi: 919 667.76 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 760 056.00 EUR un atbalsta summa: 40 % no attiecināmajiem izdevumiem - 304 022.40 EUR.