Veiksmīgi turpinās projekta realizācija “Siltumenerģijas akumulācijas iekārtas izbūve Jelgavā”.

Eiropas fondu logo

Kā jau iepriekš tika publicēts - 14.08.2018. ir noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.3.1.0/18/A/025. Projekta ietvaros tiek paredzēta siltumenerģijas akumulatora izbūve 5000m3 apjomā, kas uzkrās saražoto siltumenerģiju. Siltumenerģiju ir plānots uzkrāt, lai to izmantotu siltumenerģijas pieprasījuma maksimumstundās, pārsvarā apkures sezonas nakts periodos, kad siltumenerģijas pieprasījums ir augsts, bet elektroenerģijas iepirkuma cena ir zema. Tādējādi tiks samazināta siltumenerģijas ražošana koģenerācijas režīmā nakts stundās un daļa no siltumenerģijas nodošanas tiks nodrošināta no akumulatora. Savukārt dienas laikā, kad siltumenerģijas pieprasījums samazinās, bet elektroenerģijas cena palielinās, koģenerācijas stacija spēs gan ražot siltumenerģiju, gan nododot to siltumtīklos, kā arī nododot to akumulatoram. Līdz ar to, stacija strādās vienmērīgi ar stabilu jaudu, nodrošinot labākus lietderības radītājus un tādējādi ekonomējot primāros energoresursus.

Projekta realizācijas šobrīd ir statusā, kad ir izstrādāts būvprojekts, sagatavotais būvprojekts ir nodots ekspertīzes veikšanai, un ir izsludināts iepirkums par būvniecības darbu veikšanu.

12.11.2018.