Fortum tarifa publikācija

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

        SIA "Fortum Jelgava", vienotais reģistrācijas Nr. 50003549231, Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)
Siltumenerģijas ražošana 35.33 37.47 6.1%
Siltumenerģijas pārvade un sadale 14.61 15.02 2.8%
Siltumenerģijas tirdzniecība 1.68 1.68 0%
Siltumenerģijas gala tarifs 51.73 54.28 4.9%

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 2018. gada 1. novembrisSpēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala  tarifu lietotājs var SIA "Fortum Jelgava" birojā Pasta ielā 47, Jelgavā, darbadienās no plkst. 10:00-12:00, iepriekš sazinoties ar Kasparu Beķeri, 63023446, fortum.jelgava@fortum.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Fortum Jelgava" Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001, fortum.jelgava@fortum.com, fakss 63083020,  kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".