Paziņojums par iepirkuma procedūru "Individuālo siltumpunktu ierīkošanas būvdarbi ", 03.08.2018.

EU foundation logo

Paziņojums par iepirkuma procedūru "Individuālo siltumpunktu ierīkošanas būvdarbi", 03.08.2018.

Iepirkuma procedūras dokumenti:

  1. Iepirkuma procedūras Nolikums;
  2. Nolikuma 7. pielikums - Būvniecības koptāme, kopsavilkuma aprēķins, lokālās tāmes.
  3. Tehniskās specifikācijas pielikumi:

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem