Paziņojums par Iepirkuma procedūru "Rūpnieciski izgatavotu siltumpunktu piegāde", 05.07.2018.

EU foundation logo

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem


  1. Atbildes uz pretendentu jautājumiem

  2. Paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos

  3. Iepirkuma procedūras Nolikums (ar 18.07.2018. grozījumiem)


1.Paziņojums par iepirkuma procedūru: “Rūpnieciski izgatavotu siltumpunktu piegāde projektā: “Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā.”
2.Iepirkuma procedūras Nolikums;
3.Nolikuma 6. pielikums – Piedāvājuma kopējās cenas aprēķina tabula.