Paziņojums par iepirkuma procedūru "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas TK rekonstrukcija Jelgavā", 25.06.2018.