Parakstīts līgums starp SIA “Fortum Jelgava” un CFLA

EU foundation logo

 

Parakstīts līgums starp SIA “Fortum Jelgava” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā" īstenošanu.
2018.gada 6. jūnijā parakstīts līgums starp SIA “Fortum Jelgava” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā" īstenošanu. Projekts tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 1.kārta” ietvaros. Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt un optimizēt siltumtīklus 3753 m garumā, no tiem vienu virszemes siltuma tīklu posmu 91 m garumā un 3662 m dzīvojamo māju ārējo un tehniskajos koridoros izvietoto siltumtīklu rekonstrukcija un optimizācija, kuras laikā tiks nomainīta visa vecā siltumizolācija.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks paaugstināta Jelgavas siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitāte, samazināsies siltuma zudumi tīklos par 1585 MWh/gadā, kā arī tiks uzlabots klientiem sniegtā pakalpojuma drošums un kvalitāte.
Kopējās  projekta  "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā" izmaksas ir 920 tūkstoši eiro, no tiem attiecināmie izdevumi - 760 tūkstoši eiro. Kohēzijas Fonda finansējums ir 40 % no attiecināmajiem izdevumiem, jeb 304 tūkstoši eiro. 
Projektu plānots īstenot divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.