Uzsākts piegādātāju atlases process enerģētiskās koksnes šķeldas piegādei

SIA Fortum Latvia paziņo par iespējamo piegādātāju atlases procesa uzsākšanu enerģētiskās koksnes šķeldas piegādei biokoģenerācijas stacijai Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā.
Piegādes tiek plānotas 12 mēnešiem no 2018.gada 1. jūnija līdz 2019.gada 30. aprīlim un plānotais kopējais koksnes šķeldas apjoms piegādes periodā ir 400 000 MWh (± 15%).    Minimālais apjoms, par kuru varētu tikt slēgts koksnes šķeldas piegādes līgums ar vienu piegādātāju, ir 10 000 MWh.   Piegādes ir jānodrošina atbilstoši saskaņotam piegāžu grafikam, kas ir atkarīgs no ražošanas slodzes un kurināmā uzglabāšanas ietilpības (6000 ber.m3). Efektīvas risku pārvaldīšanas nodrošināšanai SIA "Fortum Latvia" plāno slēgt piegādes līgumus vienlaikus ar vairākiem piegādātājiem.
Lai saņemtu pilnu iespējamo piegādātāju atlases procesa dokumentāciju un detalizētu informāciju par enerģētiskās koksnes šķeldas kvalitātes prasībām un norēķinu kārtību, lūdzam sūtīt pieprasījumu līdz 18.05.2017. uz e-pastu: kristaps.knesis@fortum.com , neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties pa tālr.: +371 29352516. Šim procesam netiek piemēroti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumus regulējošie normatīvie akti.
Vairāk par iepirkumu lasiet šeit