Piegādātāju atlases procesa uzsākšana enerģētiskās koksnes šķeldas piegādei

Fortum Latvia paziņo par iespējamo piegādātāju atlases procesa uzsākšanu enerģētiskās koksnes šķeldas piegādei biokoģenerācijas stacijai Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā.
 
Plānoto piegāžu apraksts SIA Fortum Latvia:
1.Plānoto piegāžu priekšmets ir enerģētiskās koksnes šķeldas piegāde SIA Fortum Latvia biokoģenerācijas stacijai Rūpniecības ielā 73A, Jelgava.
2. Plānotais kopējais koksnes šķeldas apjoms piegādes periodā (12 mēnešos, kā definēts 5.punktā) ir 400 000 MWh (± 15%). Piegādes periods ir sadalīts divās daļās - Vasaras periods: 1.06.2018. – 31.10.2018. un Ziemas periods: 01.11.2018. – 30.04.2019. Vasaras perioda plānotais piegāžu apjoms ir 145 000 MWh (± 15%) un Ziemas perioda plānotais piegāžu apjoms ir 255 000 MWh (± 15%).
3. Minimālais apjoms, par kuru varētu tikt slēgts koksnes šķeldas piegādes līgums ar vienu piegādātāju, ir 10 000 MWh.  Efektīvas risku pārvaldīšanas nodrošināšanai SIA "Fortum Latvia" plāno slēgt piegādes līgumus vienlaikus ar vairākiem piegādātājiem.
4. Koksnes šķeldas piegādes adrese ir Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008.
5. Piegādes tiek plānotas 12 mēnešiem no 2018.gada 1. jūnija līdz 2019.gada 30. aprīlim.
Nolikumā noteiktajos gadījumos un robežās iespējams arī ilgāks līguma termiņš, atkarībā no piedāvājuma ilgtermiņa izdevīguma.
6. Piegādes ir jānodrošina atbilstoši saskaņotam piegāžu grafikam, kas ir atkarīgs no ražošanas slodzes un kurināmā uzglabāšanas ietilpības (6000 ber.m3).
 
Lai saņemtu pilnu iespējamo piegādātāju atlases procesa dokumentāciju un detalizētu informāciju par enerģētiskās koksnes šķeldas kvalitātes prasībām un norēķinu kārtību, lūdzam sūtīt pieprasījumu līdz 18.05.2017 uz e-pastu: kristaps.knesis@fortum.com , neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties pa tālr.: +371 29352516. Šim procesam netiek piemēroti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumus regulējošie normatīvie akti.