Paziņojums par iepirkuma procedūru, 18.05.2018. “Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija/optimizācija Jelgavā”