Sākas Fortum klientu un sadarbības uzņēmumu pārstāvju aptauja

Šonedēļ sākas ikgadējā Fortum aptauja, kuras laikā tiks aptaujāti uzņēmuma klienti, sadarbības partneri, nozares pārstāvji, lai uzzinātu viņu viedokli par uzņēmumu un tā sniegtajiem pakalpojumiem pagājušajā gadā, kā arī, lai noskaidrotu tos jautājumus un darbības virzienus, kuros uzņēmuma darbībā nepieciešami uzlabojumi. Aptauja tiks veikta telefoniski, un iegūtie rezultāti būs konfidenciāli. Informāciju apkopos un analizēs Fortum sadarbības partneris Norstat. Rezultāti būs zināmi un tiks paziņoti arī Fortum klientiem vasaras sākumā.

Klientu un citu iesaistīto pušu aptauja tiek veikta gandrīz visās valstīs, kurās Fortum strādā: Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Polijā un Baltijas valstīs. Latvijā pirmo šāda veida aptauju Fortum veica 2011. gadā un šogad būs jau astotā reize, kad ar aptaujas palīdzību uzņēmums uzzina klientu un sadarbības partneru viedokli.

Aptaujas laikā saņemtā informācija un iegūtie vērtējumi sniedz uzņēmumam vērtīgu informāciju par to, vai un, kā ir mainījies klientu apmierinātības līmenis ar sniegtajiem pakalpojumiem, vienlaikus sniedzot arī norādes, kuras lietas uzņēmumam vajadzētu uzlabot, lai maksimāli nodrošinātu klientu vēlmju un vajadzību apmierināšanu attiecībā uz uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem.
Ja saistībā ar veikto aptauju jums rodas kādi jautājumi vai ieteikumi, aicinām sazināties ar Fortum klientu apkalpošanas centru Jelgavā klātienē vai pa tālruni 63007055.

Paldies par atsaucību!

Patiesā cieņā,

Jūsu Fortum