Paziņojums par iepirkuma procedūru “Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcijai Jelgavā”, 14.03.2018.

 EU foundation logo

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem iepirkuma procedūrā:
“Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcijai Jelgavā.”

 

  1. Paziņojums par iepirkuma procedūru;
  2. Iepirkuma procedūras dokumenti (paziņojuma 6.punkts):
  3. Iepirkuma procedūras Nolikums;
  4. Nolikuma pielikumi:

5. Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 16.aprīlim plkst. 11:00.