Sertificēta energopārvaldības sistēma

2017. gada nogalē Fortum uzņēmumi Latvijā saņēma starptautisko sertifikātu ISO 50001:2012, kas apliecina, ka uzņēmumos ieviestā Energopārvaldības sistēma atbilst minētā standarta prasībām. Sertifikātu izsniedza SIA Bureau Veritas Latvia.

Efektīva un pārdomāta resursu izmantošana, kā arī atbildība pret apkārtējo vidi ir viens no Fortum stratēģiskajiem uzdevumiem. Saņemtais ISO 50001:2012 sertifikāts ir apliecinājums darbam, ko Fortum ir veicis daudzu gadu garumā, siltumenerģijas ražošanā ieviešot atjaunojamos energoresursus, efektīvākas un resursus taupošākas ražošanas iekārtas, optimizējot ražošanas procesu, samazinot katlu māju skaitu, kā arī samazinot siltumenerģijas zudumus siltumtrasēs.

Energopārvaldības sistēmas pamatā ir starptautiskais standarts ISO 50001, kura mērķis ir veicināt uzņēmumos izveidot sistēmas un procesus, kas nepieciešami, lai uzlabotu energoefektivitāti un veicinātu efektīvu energoresursu izmantošanu, kā rezultātā tiktu gan samazināta ietekme uz vidi, gan arī būtiski samazinātas uzņēmuma enerģijas izmaksas.